03 Dec 2019

Dialog in razhajanja med verskimi skupnostmi na Slovenskem v zgodovinskopolitični perspektivi

ABOUT EVENT

 

Organizacija dogodkov v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog- temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize, Znanstveno-raziskovalno središče Koper ZRS Koper (IFŠ) in Društva za primerjalno religiologijo najavaljata Vabilo na drugo predavanje,

v okviru cikla petih predavanj – Cankarjev dom – oktober 2019 – marec 2020

 

                                   »Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu«

 

ki se bo odvijala 13. 12. 2019 ob 18:00 v, Cankarjev dom, v Ljubljani, dvorana M3-4.

 

Predavatelj bo v okviru predavanja naslovil dve vprašanji. Prvo vprašanje je vprašanje o položaju in vlogi religije v javni sferi oz. v prostoru javne razprave. Njegova osrednja teza bo, da takšen (vrednostni ali moralni) dialog ne more in ne sme biti nevtralen, ampak nasprotno, zavzet. Drugo vprašanje pa zadeva vlogo spoznavnih vrlin v javni razpravi in v medreligijskem dialogu. Tukaj bo izpostavil predvsem osrednji pomen spoznavne pravičnosti kot predpogoja takšnega dialoga.

 

 

Predavatelj: izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Moderatorka: izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije)

 

Še povezava do spletne najave dogodkov s strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij

 

 

Vljudno vabljeni!

EVENT SPEAKERS

  • izr. prof. dr. Vojko Strahovnik
    Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

    izr. prof. dr. Vojko Strahovnik

  • izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante
    Inštitut za filozofske študije

    izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante

Share This Event