RESEARCH INFRASTRUCTURE PROGRAMM

An important part of activities of ZRS Koper is represented by eight infrastructural organization units. They differ from one another primarily in their content, as well as in the methods used and the scope of activities they perform. Some of them are closely related to the parent research groups / institutes from which they were developed, while others perform their support activities for all the ZRS Koper research groups and beyond. Most of their activities are mainly to support  research work, which regularly includes elements of instrumental support with equipment of higher value.

Infrastructural support is partly financed through the Slovenian Research Agency (ARRS)

ZRS Koper Research Infrastructure Group

RESEARCH EQUIPMENT OF HIGHER VALUE

Arhiv spomina

Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah.
Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR

Tekočinski kromatograf HPLC Agilent 1100

Tekočinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov oljk in oljčnega olja. Z njim preučujemo biofenolno sestavo, tokoferole, sestavo maščobnih kislin, hlapne substance ter potvorbe oljčnega olja.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

Odskočna deska Kistler

Sistem je namenjen merjenju eksplozivne odrivne moči različnih vrst vertikalnih skokov, ravnotežja in zajemu kinetičnih parametrov koraka med hojo in tekom.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Armin Paravlić

TMG MWave modul tenziomiogram

Sistem je namenjen merjenju funkcionalne in lateralne asimetrije v hitrosti krčenja mišic in njihovega tonusa.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Armin Paravlić

ACTIVITIES

Public opinion research

Merjenje stališč, mnenj, vrednot oziroma odnosa prebivalstva do različnih aktualnih družbeno-političnih vprašanj (kakovost življenja, spremembe v lokalnem okolju, referendumske odločitve, napovedi volilnih izidov na lokalni in državni ravni ipd.)

Infrastructural unit ZRS Koper: Centre for Public Opinion Research

Contact: zorana.medaric@zrs-kp.si

Market research

Merjenje in spremljanje zadovoljstva potrošnikov, proučevanje nakupovalnih namenov, življenjskega sloga, stališč potrošnikov ipd.

Infrastructural unit ZRS Koper: Centre for Public Opinion Research

Contact: zorana.medaric@zrs-kp.si

Corporate, branding, products research

Merjenje in spremljanje ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev ter zadovoljstva kupcev z njimi, merjenje lojalnosti blagovnim znamkam, raziskave testiranja primernosti embalaže, imen izdelkov idr.

Infrastructural unit ZRS Koper: Centre for Public Opinion Research

Contact: zorana.medaric@zrs-kp.si