OTHER PROJECTS

The SRC Koper cooperates in research work with numerous public institutes, institutions, societies and business companies, and provides key infrastructure and research support to the work of some government departments within ministries and agencies.

ONGOING PROJECTS

Medsebojno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Vinakoper d.o.o.

Trajanje projekta ali aktivnosti: do preklica pogodbe

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva in nacionalnih ter mednarodnih projektih. Najem oljčnega nasada in odvzem rastlinskega materiala za analize. Izvajanje tehnoloških preskusov v oljčniku in prenos znanj.

Medsebojno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Kmetijska zadruga Agraria Koper z.o.o.

Trajanje projekta ali aktivnosti: do preklica pogodbe

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog in sodelovanje pri nacionalnih ter mednarodnih projektih na področjih KZ Agraria Koper.

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2018 – 2025

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje na strokovnih nalogah s področja genetike v skladu z letnim programom usklajenim z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Nova Gorica

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2018 – 2024

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri strokovnih nalogah s področja agronomskih ved v skladu z letnim programom usklajenim z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Župnija Izola

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2017 – 2025

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva in nacionalnih ter mednarodnih projektih. Najem oljčnega nasada in odvzem rastlinskega materiala za analize. Izvajanje tehnoloških preskusov v oljčniku in prenos znanj.

Razvoj kadrov v športu

Razvoj kadrov v športu

Vrsta sodelovanja: konzorcijska pogodba

Vir financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2016 – 2022

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Izvedba projetka “Razvoj kadrov v športu”.

IQ DOM - Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

IQ DOM – Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

Vrsta sodelovanja: pogodba o razvojno raziskovalnem sodelovanju

Partnerska organizacija: Alples, industrija pohištva, d.d. , Železniki

Trajanje projekta ali aktivnosti: 31. 1. 2019

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Razvojno raziskovalno delo v okviru programa “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM”. Testiranje emocijskih učinkov pohištva.

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Določitev parametrov iz veljavne uradno potrjene specifikacije za zaščiteno živilo z označbo porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Vrsta sodelovanja: letna pogodba

Partnerska organizacija: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvun KON-CERT

Trajanje projekta / aktivnosti: 2017-2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Storitev izvedbe analiz kakovosti slovenskega oljčnega olja

Storitev izvedbe analiz kakovosti slovenskega oljčnega olja

Vrsta sodelovanja: pogodba o spremljanju kakovosti oljčnega olja v letih 2017, 2016, 2015, 2014

Partnerska organizacija: MKGP- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2014 – 2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Spremljanje kakovosti in sortnih značilnosti slovenskega oljčnega olja ter ugotavljanje različnih vplivov na kakovost oljčnega olja.

Preverjanje skladnosti vzorcev oljčnega olja

Preverjanje skladnosti vzorcev oljčnega olja v skladu s potrjeno specifikacijo za zaščiteno živilo z označbo porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Vrsta sodelovanja: letna pogodba 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Partnerska organizacija: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvun KON-CERT

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2014 – 2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Izvedba preskusov oljčnega olja v skladu z veljavno specifikacijo za olja ZOP.

FINISHED PROJECTS

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Fakulteta za dizajn

Trajanje projekta ali aktivnosti: april – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o zaposljivosti diplomantov Fakultete za dizajn.

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: november 2017 – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Javnomnenjska raziskava / merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom.