Dr. DAMIR ZUBAC, asistent z doktoratom

Inštitut za kineziološke raziskave

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: damir.zubac@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

  • Kineziologija
  • Fiziologija odzivov človeka na gibanje/vadbo

Biografija:

Damir Zubac je raziskovalec s področja kineziologije, ki je raziskovalno usmerjen v evalvacijo in interpretacijo fizioloških odzivov človeka, odvisnih od telesne dejavnosti in športnega treninga, natančneje v področje fizioloških odzivov vrhunskih športnikov.

Doktorsko disertacijo je zaključil leta 2016 na Fakulteti za kineziologijo na Univerzi v Splitu, Hrvaška. Posamezni deli disertacije so bili kot članki objavljeni v revijah z visokim faktorjem vpliva, med drugim v Europeacn Journal of Sport Sciences, Journal of Sports Sciences in International Journal of Sports Physiology and Performance. Od leta 2017 je objavil preko 10 člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva in poglavij v znanstveni monografiji.

Damir Zubac je član raziskovalne skupine Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS, ki je bila v letu 2016 na Shanghajski lestvici raziskovalnih institucij za področje kineziologije uvrščena med najboljših 150.

Leta 2017 je prejel rektorjevo nagrado Univerze v Splitu za znanstvene dosežke in nagrado mladega raziskovalca za izjemne dosežke v znanosti v Republiki Hrvaški. Prejel je Erasmus + štipendijo za usposabljanje osebja (2018) na Visoki šoli za telesno vzgojo in šport Zinman, na Wingate Inštitutu za znanost (Netayna, Izrael). Znanstveni svet združenja »Hydration for Health Scientific Committee« je dr. Damirja Zubca kot vodilnega avtorja članka ”Ravnovesje tekočin in stanje hidracije olimpijskih borilnih športnikov: sistematični pregled z meta-analizo nadzorovanih in nenadzorovanih študij”, kot enega od petih najboljših mladih raziskovalcev za področje hidracije na svetu, povabil na 10. konferenco “Hidracija za zdravje”, ki je potekala od 25. do 28. junija v francoskem mestu Evian. Dr. Zubac se je potegoval za prestižno Nagrado mladega raziskovalca 2017/2018 (Young Researcher Award).

Leta 2018, je pridobil podoktorski projekt pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS: Z7-9420: Učinek vadbe s spremenljivo obremenitvijo na skeletne mišice pri starejših osebah: randomizirana navkrižna študija).

Poleg raziskovalnega dela je Damir Zubac tudi predavatelj na Univerzi v Splitu, Fakulteta za kineziologijo in Oddelku za biomedicino in antropologijo ter Univerzi v Zagrebu, Fakulteta za kineziologijo, Oddelek za šport in medicino športa pri predmetih Fiziologija športa; Aplikativna medicina v kineziologiji in športu; Biološka kinantropologija; Zdravstveni vidiki treninga in prehrane v fitnesu.

Raziskovalna dejavnost:

Damir Zubac je pod mentorstvom Dr. Shawnde Morrison in Dr. Boštjana Šimuniča uspešno izpeljal projekt Fundacije za šport, ki se je ukvarjal z merjenjem akutne dehidracije Olimpijskih borilnih športov [projekt št. RR-15-073]. V sklopu mednarodne izmenjave Erasmus+ je opravil intenzivno šolanje na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper v Sloveniji in na Inštitutu za kineziološke raziskave v Splitu na Hrvaškem.

Raziskovalno je bil in je še vedno vključen v več raziskovalnih projektih:

  • Določanje parametrov krvi in zunajceličnih veziklov za optimizacijo športnih rezultatov (ARRS J5-7098);
  • Učinek vadbe s spremenljivo obremenitvijo na skeletne mišice pri starejših osebah: randomizirana navzkrižna študija. (ARRS Z7-9420);
  • Dekompozicija tenziomiograma skeletne mišice in identifikacija kontraktilnih parametrov občutljivih na mišične prilagoditve. (ARRS L7 – 9421);
  • Definicija ne invazivne metode vrednotenja mišične atrofije: od validacije do aplikacije (ARRS L5-5550);
  • Fundacija za financiranje športnih organizacij v letu 2015: [RR-15-073]: Razvoj metode za ugotavljanje akutne dehidracije in vpliv na izbrane fiziološke parameter (2015-2016), vodja Šimunič, B; dr. Morrison SA.
  • Hrvaška znanstvena organizacija: [IP-6524]: Anaerobne sposobnosti športnikov iz borilnih športov (2015 –2018). Vodja dr. Čular, D.
  • Hrvaška znanstvena organizacija: [IP-06-2016]: Telesna dejavnost hrvaških mladostnikov: longitudinalna študija (2017); vodja dr. Mišigoj Durakovic, M.

Damir Zubac je recenzent znanstvenih revij International Journal of Sports Physiology and Performance, Journal of Physiology and Biochemistry; Kinesiology; European Review of Aging and Physical Activity, Frontieres in Physiology ter področni urednik revije Acta Kinesiologica, sekcija Fiziologija vadbe.