Dr. LENART ŠKOF, znanstveni svetnik

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: lenart.skof@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

 • Filozofija
 • Filozofska teologija; Družbena in politična etika; Indijske filozofije in religije; Ameriški pragmatizem; Feministična filozofija in teologija

Biografija:

Lenart Škof je po diplomi iz filozofije (1995) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral (1998) in doktoriral (2001) na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Tema njegovega doktorata je bila Schopenhuerjeva etika sočutja.

Lenart Škof je predstojnik Inštituta za filozofske študije ZRS Koper. Je predsednik Komisije za izvolitve v nazive ZRS Koper. Kot gostujoči profesor predava na Teološki fakulteti ter Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer ima naziv rednega profesorja za religologijo. Je tudi gostujoči profesor za budistične študije in medreligijski dialog na Nan Tien Institute, (Wollongong, Avstralija). Lenart Škof je tudi predavatelj na Alma Mater Europaea ECM ter ISH.

Lenart Škof je član razreda VII »World Religions« Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA).

Njegova bibliografija za obdobje 2013-2018 obsega 13 izvirnih znanstvenih člankov, 11 poglavij v monografskih publikacijah ter 5 monografij.

Za svoje delo je Lenart Škof prejel nagrade, priznanja in raziskovalne štipendije:

 • Glasnik znanosti, nagrada za posamezne odlične raziskovalne dosežke za uveljavljene raziskovalce ZRS Koper (2013);
 • Svečana listina Univerze na Primorskem (2005)
 • Tomaževa nagrada za najboljše magistrsko delo, UL TEOF (1998)
 • Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Distinguished Visitors Programme, India (University of Delhi in Jadavpur University) (2016);
 • Humboldtova štipendija za izkušene raziskovalce (7 mesecev), Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg (2010–2012);
 • Fulbrightova štipendija (8 mesecev), Stanford University (2005–2006);
 • KAAD podiplomska štipendija (6 mesecev), Eberhard Karls Universität Tübingen (1999–2000).

Bil je vabljen predavatelj na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah in univerzah:

 • 23rd International Summer University, okrogla miza »Interreligious Dialogue«, Institute of Advanced Studies Koszeg, Madžarska (julij 2018);
 • “Democracy as a Human Value: On the Ideal of Ethical Citizenship”, letno Simone Weil predavanje, Australian Catholic University (ACU), ACU Leadership Centre Brisbane and ACU Melbourne Campus, Avstralija (junij 2017);
 • “The Philosophy of Breath in the Vedas, Schelling and Heidegger”, University of Delhi (Dept. of Sanskrit) in Jadavpur University (Dept, of Philosophy), New Delhi in Kolkata, Indija (marec 2016);
 • “Über die Möglichkeit des Windes bei Heidegger: auf dem Weg zu einem künftigen Zeitalter des Atems”, Institut für Philosophie der Universität Wien, Vienna, Avstrija (november 2015);
 • “On Sacred Genealogies in Antigone, Mary and Sāvitrī: cosmology, ethics, and peace”, Linköpings Universitet (Tema Genus – Higher Seminar Lecture), Linköping, Švedska (oktober 2015);
 • “Towards Ethics of Breath”, Universität Erfurt, Philosophische Fakultät, Seminar für Philosophie, Erfurt, Nemčija (november 2010);
 • “Mild Gestures and the Spirit of Democracy”, Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg, Erfurt, Nemčija (november 2010);
 • “Filozofija, vzgoja in medkulturnost”, Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-białej, Bielsko-biała, Poljska (december 2005);
 • “Interculturality, Solidarity and Political Ethics”, Univerzita Palackého v Olomoci, Katedre filosofie, Olomouc, Češka (november 2005):
 • “Uvod u komparativno filozofsko mišljenje: metode i komparacije”, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju i sociologiju, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (maj 2004).

Raziskovalna dejavnost:

Lenart Škof je vodja več nacionalnih raziskovalnih projektov:

 • Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega, maj 2017 – april 2020;
 • Med etiko in politiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja, avgust 2013 – julij 2016
 • Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja, maj 2010 – april 2013
 • Ungerjev demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled, februar 2008 – januar 2011
 • Vloga primerjalnih modelov v konstrukciji medkulturne filozofije, julij 2002 – junij 2004 (podoktorski projekt)

ter vodja in soorganizator mednarodnih znanstvenih konferenc:

 • Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, soorganizacija ZRS Koper ter Université de Montpellier 3/CRISES, Institut Protestant de Théologie-Montpellier, University of Ljubljana (Faculty of Theology), University of Vienna (Institute of Philosophy), Montpellier (februar 2017);
 • Borders debordering: Towards New World Culture of Hospitality, Gozd Martuljek (junij 2016); 
 • Atem/Atmen (pneuma, prana, qi, ki), Universität Hildesheim ter ZRS Koper, Hildesheim (julij 2015);
 • The Poesis of Peace, Gozd Martuljek (maj 2014); 
 • Living with Consequences, Koper (oktober 2011); 
 • The Age of Breath: Yoga, the Body and the Feminine, Koper (maj 2010); 
 • Ayurveda: A New Way for Healthy Life in Europe, Koper (marec 2009); 
 • Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives, Freiheit und Demokratie: europäische Perzeptionen, europäische Perspektiven, Koper (december 2008 – V sodelovanju s Swansea University ter Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). 

Lenart Škof je (bil) član strokovnih komisij:

 • Etična komisija Onkološkega inštituta (2016- );
 • MIZŠ, Svet za nacionalno komisijo za integriteto v znanosti (2016–2017);
 • MK, Ekspertna komisija za program medijev (2013–2015);
 • MIZŠ, Nacionalni svet za izobraževanje (2009–2014);
 • OP, Skupina za ravnanje z GSO (2006–2010);
 • MIZŠ, Skupina za kvaliteto in spremljanje implementacije bolonjske reforme (2004–2006);

strokovnih združenj:

 • Društvo za primerjalno religiologijo (predsednik);
 • Slovensko filozofsko društvo;
 • International Pragmatism Society;
 • Australasian Society for Asian and Comparative Philosophy;
 • Schopenhauer Gesellschaft;
 • Gesellschaft für interkulturelle Philosophie;
 • The Society of Richard Rorty;

ter uredniških odborov:

 • Confluence: Online Journal of World Philosophies (član uredniškega sveta 2014–2016);
 • “Canada and the Americas/le Canada et les Amériques” (knjižna zbirka, University of Ottawa; član uredniškega sveta 2013–);
 • Annales, Ser. Hist. et Soc., (urednik za humanistiko 2009–);
 • Poligrafi, (glavni urednik 2007–2015);
 • Poligrafi, (član uredniškega odbora 2015–).