Dr. LENART ŠKOF, znanstveni svetnik

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: lenart.skof@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

 • Filozofija
 • Filozofska teologija; Družbena in politična etika; Indijske filozofije in religije; Ameriški pragmatizem; Feministična filozofija in teologija

Biografija:

Lenart Škof je po diplomi iz filozofije (1995) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral (1998) in doktoriral (2001) na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Tema njegovega doktorata je bila Schopenhuerjeva etika sočutja.

Lenart Škof je predstojnik Inštituta za filozofske študije ZRS Koper ter dekan Institutum Studiorum Humanitatis AMEU.

Lenart Škof je redni član razreda VII »World Religions« Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA).

Je glavni urednik (skupaj z Magdaleno Górsko) zbirke Routledge Critical Perspectives on Breath and Breathing.

Njegova bibliografija obsega številne izvirne znanstvene članke, poglavja v monografskih publikacijah ter znanstvene monografije.

Njegova glavna dela so:

 • Antigone’s Sisters: On the Matrix of Love (New York: SUNY Press, 2021);
 • Shame, Gender Violence and Ethics: Terrors of Injustice, ed. by L. Škof and S. Hawke (Lanham: Lexington Books, 2021);
 • Atmospheres of Breathing, ed. by L. Škof and P. Berndtson (New York: SUNY Press, 2018);
 • Ethik des Atems (Freiburg: Karl Alber Verlag, 2017);
 • Breath of Proximity: Intersubjectivity, Ethics, and Peace (Dordrecht: Springer, 2015);
 • Pragmatist Variations on Ethical and Intercultural Life (Lanham: Lexington Books, 2012).

Za svoje delo je Lenart Škof prejel nagrade, priznanja in raziskovalne štipendije:

 • Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Distinguished Visitors Programme, Indija (University of Delhi in Jadavpur University) (2016);
 • Glasnik znanosti, nagrada za posamezne odlične raziskovalne dosežke za uveljavljene raziskovalce ZRS Koper (2013);
 • Humboldtova štipendija za izkušene raziskovalce (7 mesecev), Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg (2010–2012);
 • Fulbrightova štipendija (8 mesecev), Stanford University (2005–2006);
 • Svečana listina Univerze na Primorskem (2005)
 • KAAD podiplomska štipendija (6 mesecev), Eberhard Karls Universität Tübingen (1999–2000).

Bil je vabljen predavatelj na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah in univerzah:

 • “Schelling with the Vedas: Philosophical Reading of the Rigvedic Creation Hymn (RS X.129)”, Institute of Philosophy, Ruska akademija znanosti, Moskva, 18. junij 2019);
 • “Air and Breath: On New Perspectives in Humanities and Sustainable Development”, Heliopolis University for Sustainable Development, Kairo, 12. junij 2019);
 • “A cosmology of love: reading Antigone with Savitri”, Jadavpur University, Faculty of Arts, Dept. of Philosophy, Centre of Advanced Study in Philosophy, Kolkata, Indija, 4. april 2019);
 • “A theology of the feminine divine: Wisdom-Sophia and Virgin Mary”, Jadavpur University, Faculty of Arts, Dept. of Philosophy, Centre of Advanced Study in Philosophy, Kolkata, India, 5. april 2019);
 • “On Ontology of Love: Reading Schelling’s Clara”, Deakin Philosophy Seminar Series, Deakin University, Australia (November 2018);
 • 23rd International Summer University, okrogla miza »Interreligious Dialogue«, Institute of Advanced Studies Koszeg, Madžarska (julij 2018);
 • “Democracy as a Human Value: On the Ideal of Ethical Citizenship”, letno Simone Weil predavanje, Australian Catholic University (ACU), ACU Leadership Centre Brisbane and ACU Melbourne Campus, Avstralija (junij 2017);
 • “The Philosophy of Breath in the Vedas, Schelling and Heidegger”, University of Delhi (Dept. of Sanskrit) in Jadavpur University (Dept, of Philosophy), New Delhi in Kolkata, Indija (marec 2016);
 • “Über die Möglichkeit des Windes bei Heidegger: auf dem Weg zu einem künftigen Zeitalter des Atems”, Institut für Philosophie der Universität Wien, Vienna, Avstrija (november 2015);
 • “On Sacred Genealogies in Antigone, Mary and Sāvitrī: cosmology, ethics, and peace”, Linköpings Universitet (Tema Genus – Higher Seminar Lecture), Linköping, Švedska (oktober 2015);
 • “Towards Ethics of Breath”, Universität Erfurt, Philosophische Fakultät, Seminar für Philosophie, Erfurt, Nemčija (november 2010);
 • “Mild Gestures and the Spirit of Democracy”, Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg, Erfurt, Nemčija (november 2010).

Raziskovalna dejavnost:

Lenart Škof je (bil) vodja več nacionalnih raziskovalnih projektov:

 • Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti , januar 2020 – december 2026;
 • Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti, julij 2019 – junij 2022;
 • Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega, maj 2017 – april 2020;
 • Med etiko in politiko: K novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja, avgust 2013 – julij 2016
 • Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja, maj 2010 – april 2013
 • Ungerjev demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled, februar 2008 – januar 2011
 • Vloga primerjalnih modelov v konstrukciji medkulturne filozofije, julij 2002 – junij 2004 (podoktorski projekt)

ter vodja in soorganizator mednarodnih znanstvenih konferenc:

 • Surviving the Anthropocene: Towards elemental literacy and inter-disciplinary partnerships, soorganizacija ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije (Slovenija), Department of Philosophy, University of Iceland (Islandija), University of Innsbruck, Institute for Educational Sciences (Avstria) in Alma Mater Europaea (Slovenija). (24.-26. maj 2021, spletna konferenca);
 • New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, soorganizacija ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije (Slovenija), Iranian Association for Philosophy of Religion, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, University of Paderborn, European Academy of Sciences and Arts – World Religions Class in Društvo za primerjalno religiologijo. (Portorož, 27.-29. maj 2019);
 • Terrors of Injustice: Gender Violence and Ethics of Shame, Utrecht University, organizacija ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije (Slovenija), Utrecht University and Norwegian People’s Aid, (4. -5. oktober 2018);
 • Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, soorganizacija ZRS Koper ter Université de Montpellier 3/CRISES, Institut Protestant de Théologie-Montpellier, Univerza v Ljubljani (Teološka fakulteta), University of Vienna (Institute of Philosophy), Montpellier (februar 2017);
 • Borders debordering: Towards New World Culture of Hospitality, Gozd Martuljek (junij 2016); 
 • Atem/Atmen (pneuma, prana, qi, ki), Universität Hildesheim ter ZRS Koper, Hildesheim (julij 2015);
 • The Poesis of Peace, Gozd Martuljek (maj 2014); 
 • Living with Consequences, Koper (oktober 2011); 
 • The Age of Breath: Yoga, the Body and the Feminine, Koper (maj 2010); 
 • Ayurveda: A New Way for Healthy Life in Europe, Koper (marec 2009); 
 • Freedom and Democracy: European Perceptions, European Perspectives, Freiheit und Demokratie: europäische Perzeptionen, europäische Perspektiven, Koper (december 2008 – V sodelovanju s Swansea University ter Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). 

Lenart Škof je (bil) član strokovnih komisij:

 • Etična komisija Onkološkega inštituta (2016- );
 • Upravni odbor PEN Slovenija (2016-2020);
 • MIZŠ, Svet za nacionalno komisijo za integriteto v znanosti (2016–2017);
 • MK, Ekspertna komisija za program medijev (2013–2015);
 • MIZŠ, Nacionalni svet za izobraževanje (2009–2014);
 • MOP, Skupina za ravnanje z GSO (2006–2010);
 • MIZŠ, Skupina za kvaliteto in spremljanje implementacije bolonjske reforme (2004–2006);

strokovnih združenj:

 • Evropska akademija znanosti in umetnosti, »World Religions« razred VII , (redni član);
 • Društvo za primerjalno religiologijo (predsednik);
 • Slovensko filozofsko društvo;
 • International Pragmatism Society;
 • Australasian Society for Asian and Comparative Philosophy;
 • Schopenhauer Gesellschaft;
 • Gesellschaft für interkulturelle Philosophie;
 • The Society of Richard Rorty;

ter uredniških odborov:

 • 2021–   “Routledge Critical Perspectives on Breath and Breathing” (glavni urednik knjižne zbirke)
 • 2021–   Jadavpur Journal of Philosophy (član uredniškega sveta)
 • 2020–  Sophia, International Journal of Philosophy and Traditions (član uredniškega sveta)
 • 2016–           Filozofski odsek Slovenske matice (član uredniškega sveta)
 • 2014–2016 Confluence: Online Journal of World Philosophies (član uredniškega sveta);
 • 2013–   “Canada and the Americas/le Canada et les Amériques” (knjižna zbirka, University of Ottawa; član uredniškega sveta);
 • 2009–   Annales, Ser. Hist. et Soc., (urednik za humanistiko);
 • 2007–2015 Poligrafi, (glavni urednik);
 • 2015–   Poligrafi, (član uredniškega odbora).