dr. EGON PELIKAN, znanstveni svetnik

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: egon.pelikan@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

 • Novejša zgodovina
 • Avtoritarne in totalitarne ideologije 
 • Slovenci na Primorskem v času fašizma

Biografija:

Egon Pelikan (1963) je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1998 z disertacijo ‘Politični katolicizem na eni in drugi strani rapalske meje’. Istega leta je bil na razpisu italijanskega ministrstva za znanost izbran za enoletno gostovanje na Oddelku za zgodovino Univerze v Trstu (Dipartimento di Lingue e Letterature dei Paesi del Mediteraneo). Leta 2004 je bil s strani nemške državne znanstvene ustanove Alexander von Humboldt izbran za enoletno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za zgodovino Univerze Essen-Duisburg. Poleg tega je na povabilo Saške akademije znanosti in umetnosti v Leipzigu v zimskem semestru leta 2011 bil gostujoči raziskovalec.

V okviru svojega raziskovalnega dela se ukvarja zlasti z obdobjem modernizacije, torej obdobjem slovenske zgodovine v mednarodnem kontekstu ter zgodovino političnih ideologij posebej od konca 19. stoletja do konca II. svetovne vojne.

Od leta 2004 je dr. Egon Pelikan predstojnik Inštituta za zgodovinske študije na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in član Znanstvenega sveta.

Egon Pelikan je član uredniških odborov revij Acta Histriae in Qualestoria ter član raziskovalne ustanove Alexander von Humboldt. V letih 2008-2010 je bil predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije.

Bibliografija dr. Pelikana obsega več kot 200 enot, med katerimi je več avtorskih monografij, ki so izšle v Sloveniji in tujini. 

Za svoje delo je Egon Pelikan prejel nagrade in priznanja:

 • nagrada Glasnik znanosti ZRS Koper za izvirno knjigo s področja zgodovinopisja (2003);
 • prejemnik Nagrade Univerze na Primorskem za znanstveno in pedagoško odličnost (2009);
 • prejemnik nagrade ZRS Koper Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev (2017);
 • prejemnik najprestižnejše nagrade za vrhunske znanstvene dosežke v Republiki Sloveniji – Zoisove nagrade(2017).

Vrsto let je raziskoval in poučeval v tujini:

 • enoletna štipendija avstrijske vlade (enoletno delo na univerzi na Dunaju, 1992);
 • Karl Franzens Universität v Gradcu na projektu »Urbane Leitkulturen« (vodja rektor graške univerze, prof. dr. Helmut Konrad, 1994-1995);
 • štipendija italijanske vlade (enoletno delo na univerzi v Trstu in arhivih v Rimu, 1998);
 • štipendist ustanove Alexander von Humboldt (Humboldt-Stiftung) (enoletno raziskovalno in pedagoško delo na Oddelku za zgodovino Univerze v Essnu, 2004-2005);
 • gostovanje v okviru ustanove Alexander von Humboldt na Saški akademiji znanosti (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 2010).

Raziskovalna dejavnost:

Egon Pelikan je uspešno zaključil več nacionalnih raziskovalnih projektov:

 • Obmejni fašizem – socialna in kulturna zgodovina fašizma na Primorskem, (J5-5551) avgust 2013 ― julij 2016;
 • Problemi Zgodovine Slovensko-Italijanskih odnosov, (J6-0207) februar 2008 ― januar 2011;
 • Izkušnje primorskih Slovencev v nekonvencionalnih oblikah vojne na Slovenskem in v tujini v obdobju 1918-1945, (M4-0211) avgust 2007 ― julij 2009;
 • Geopolitični interesi obveščevalnih služb v zahodni Sloveniji med obema svetovnima vojnama, (M6-0186) junij 2006 ― november 2007;
 • Zgodovina slovenskega primorja od 16. stoletja do najnovejše dobe, (J6-6227) julij 2004 ― junij 2007;
 • Slovenci na primorskem od razpada habsburške monarhije do priključitve 1918-1954, (J6-1575) januar 1999 ― junij 2001; 

bil mentor mladim raziskovalcem ter kot član ali vodja programskih in / ali organizacijskih odborov sodeloval pri organizaciji znanstvenih konferenc:

 • Mednarodna znanstvena konferenca Sites of memory, sites of border (Koper, 25.–26. maj 2017);
 • Znanstvena konferenca Obmejni fašizem – kulturna in socialna zgodovina (Koper, 20.–21. junij 2016);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Kontaminacije. Diskurzi, prakse in reprezentacije: zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo = International Scientific Meeting Contaminations. Discourses, practices and representations: the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity (Koper, 26.–28. junij 2014);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Misliti balkanske meje: nasilje, konflikti, sodelovanje (1914-2014) = International scientific meeting Thinking Balkan borderlands: violence, conflicts, cooperation (1914-2014) (Koper, 23.–25. maj 2013);
 • Mednarodna znanstvena konferenca Reprezentacije zgodovinopisja slovensko-italijanskega obmejnega prostora v 20. stoletju (Koper, 12.–13. december 2011);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Tretja stranka. Med nasiljem in mirom : posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki : (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku) = International scientific meeting The Third Party. Liturgies of violence and liturgies of peace : mediators, arbitrators, peacemakers, judges : (Republic of Venice and the Upper Adriatic in the middle and modern ages) (Koper, 14.–16. april, 2011);
 • Mednarodni znanstveni sestanek ‘Tajno stoletje’ – obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju = International scientific conference ‘The secret century’ – intelligence, security and anti-terrorism in the 20th century (Koper, 13.–14. november 2009);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Priče in pričevanja preteklosti = International scientific conference Witnesses and testimonies of the past (Koper, 24.–26. september 2009);
 • Mednarodni znanstveni sestanek Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti = International Scientific Meeting Perspectives of the Slovenian-Croatian Border Region (Koper, 4.–5. junij 2009).