Dr. MATEJA SEDMAK, znanstvena svetnica

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Etnične študije
  • Medkulturne študije
  • Migracije
  • Ranljive družbene skupine
  • Sociologija družine
  • Sociologija vsakdanjega življenja

 Biografija:

Mateja Sedmak je diplomirala z odliko leta 1995 na Fakulteti za družbene vede, smer sociologija analitika. Leto kasneje se je vključila v mednarodni podiplomski študij – European Social Policy Analysis. Po magistrskem študiju na St. Patrick’s College Maynooth, Republika Irska in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je leta 1997 magistrirala z nalogo The Abortion Policy Historical Background – A Comparative Analysis between Slovenia and Republic of Ireland. V okviru statusa mlade raziskovalke je nadaljevala podiplomsko usposabljanje na doktorski ravni in junija 2001 na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani doktorirala s področja sociologije družine z disertacijo Narodnostno mešane zakonske zveze kot oblika interpersonalnega kulturnega soočanja, pod mentorstvom prof. dr. Tanje Rener. Za doktorsko dizertacijo je prejela nagrado Sklada prof. dr. Petra Klinarja, ki jo podeljuje Fakulteta za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Mateja Sedmak je članica Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper in od leta 2007 njena vodja. Od ustanovitve (2000-2013) je bila vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja na ZRS Koper. Predavala je (2003-2016) na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za turistične študije in Kineziologija). Bila je članica Senata Univerze na Primorskem (2003-2007 in 2013-2016) in Senata FHŠ. Je urednica revije Annales – Series Historia et Sociologia in članica uredniških odborov Družboslovnih razprav (SI), Italian Sociological Review (IT) in Demografije (SR). Bila je članica (2004-2011) Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti na MIZT RS. Je vodja Sekcije za medkulturne študije pri Slovenskem sociološkem društvu in med leti 2014-2017 tudi članica predsedstva SSD. Od 2017 je predsednica Znanstvenega sveta ZRS Koper in od 2016 je članica Sveta za družboslovje na ARRS. Mateja Sedmak je bila vodja številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, med katerimi velja posebej izpostaviti projekt “Migrant Children and Communities in A Transforming Europe” (MiCREATE), financiran v okviru Research and Inovation Grant sheme, Horizont 2020. Objavlja doma in v tujini, med njenimi mednarodno odmevnejšimi deli velja izpostaviti monografiji: SEDMAK, Mateja et. al. (2018). Unaccompanied children in European migration and asylum practices: in whose best interests?, (Routledge research in asylum, migration and refugee law). London; New York in SEDMAK, Mateja et. al. (2014). Children’s voices : studies of interethnic conflict and violence in European schools, (Routledge research in international and comparative education). London; New York.

Raziskovalna dejavnost:

Mateja Sedmak je vodja številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov.

Vodja mednarodnih projektov:
– Migrant Children and Communities in A Transforming Europe (MiCREATE), (Horizont, 2020; Research and Inovation Grant sheme, 2019-2021);
– DC4AC- Regional Centre for Dual Career Politics and Advocacy (DC4AC) leader for Slovenia (European Commission Erasmus + program, 2015-2017);
– In Whose Best Interest? Exploring Unaccompanied Minors ‘Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (European Commission, 2014-2015);
– Children’s Voices: Exploring Interethnic Violence and Children’s Rights in the School Environment (European Commission – FRC program, 2011- 2012),
– Study on indirect measurement methods for undeclared work in the EU (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy, 2009),
– Ethnic minority and Roma women: a case for gender equality? (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy, 2008),
– Study on poverty and social exclusion in rural areas (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy, 2006-2008).
– Job Instability and Changes in Family and Household Trends (European Commission; 2005 –2006)

Vodja nacionalnih projektov (izbor zadnjih let):

– Identifikacija, klasifikacija in potenciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji- s poudarkom na programih za seniorje (CRP projekt: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015-2017);
– Medkulturno povezovanje na krilih pravljic (Ministrstvo za notranje zadeve, 2015);
– SOS-stres, odsotnost, stiska (Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja 2010-2012)
– Strokovna izhodišča za izdelavo strategije Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (aplikativni projekt, financer Stanovanjski sklad MOK, 2010);
– Raziskava o financiranju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (aplikativni projekt, financer FIHO, april – junij 2009);
– Raziskava o štipendiranju v Republiki Sloveniji (aplikativni projekt, financer: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, december 2008 – april 2009);
– Manjšine in obmejne družbene stvarnosti kot dejavniki integracijskih procesov (študija območja slovensko-italijanskega kulturnega stika (L5-7003, 2005-2008);
– Analiza družinskega nasilja v Sloveniji – predlogi preventive in ukrepov (V5-0954; 2004 -2006);
– Ženske v Slovenski vojski – oblikovanje strategij večje vključenosti in kakovostnejših delovnih razmer (M5-0040, 2004 – 2006);
– Identiteta in etnična struktura Slovenske Istre (L5-3433, 2001–2004);
– Narodna in kulturna identiteta na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika v procesih evropske integracije (V5-0536, 2001 – 2003);
– Mnenja prebivalcev Kopra in okolice o prostorskem razvoju v MOK (aplikativni projekt, financer Mestna občina Koper, 2005);
– Problematika drog na obali: Analiza stanja in oblikovanje strateških iztočnic (aplikativni projekt, financer: Občina Piran in Občina Izola, 2004);
– Ekonomski položaj italijanske manjšine v Sloveniji (aplikativni projekt, financerja: Ministrstvo za gospodarstvo RS in Center za pospeševanje podjetništva, Piran, 2002) itd.