Dr. MATEJA SEDMAK, znanstvena svetnica

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Etnične študije
  • Medkulturne študije
  • Migracije
  • Ranljive družbene skupine
  • Sociologija družine
  • Sociologija vsakdanjega življenja

 Biografija:

Mateja Sedmak, doktorica socioloških znanosti, je znanstvena svetnica in vodja Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Raziskovalno se ukvarja s področji etničnih in medkulturnih študij, migracijami, upravljanjem z večkulturnostjo in pa temami, ki sodijo na področji sociologije vsakdanjega življenja in sociologije družine. Je vodja Sekcije za medkulturne študije pri Slovenskem sociološkem društvu in med leti 2014-2017 tudi članica predsedstva SSD. Je urednica revije Annales – Series Historia et Sociologia (SI) in članica uredniških odborov Družboslovnih razprav (SI), Italian Sociological Review (IT) in Demografije (SR). Med leti 2003 in 2016 je predavala na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za turistične študije in Kineziologija).

Med leti 2000-2013 vodila Center za raziskovanje javnega mnenja na ZRS Koper. Bila je članica Senata Univerze na Primorskem (2003-2007 in 2013-2016) in Senata Fakultete za humanistične študije. Bila je članica (2004-2011) Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti na Ministrstvu za izobraževanje znanost in tehnologijo. Od 2017- je predsednica Znanstvenega sveta ZRS Koper. Od 2016 tudi članica Sveta za družboslovje na ARRS in od ustanovitve leta 2020 je članica Sveta Arhiva družboslovnih podatkov ter od istega leta tudi članica Etične komisije Znanstveno-raziskovalnega središča.

V okviru ARRS sheme Mladih raziskovalcev je bila mentorica uspešno zaključenim doktoratom naslednjih mladih raziskovalcev in raziskovalk: dr. Boštjan Bugarič (2006), dr. Eva Podovšovnik (2007), dr. Ana Kralj (2007), dr. Maja Zadel (2016) in dr. Barbara Gornik (2016); Ksenije Perkovič (2019); Lucija Dežan (2019-). Za izjemno mentorsko delo je prejela priznanje pa in uvrstitev med finaliste za izbor mentorja/ce leta 2017, nagrado, ki jo najboljšim mentorjem doktorskih študentov podeljuje Mlada akademija v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost.

Svoje delo je predstavljala na znanstvenih konferencah in srečanjih v evropskih državah, kot tudi v Združenih državah Amerike, in sicer v okviru institucij, kot so University of Oxford, South bank University, Columbia University, University of Copenhagen, Univerza Bielsko-Biala, Univerza na Dunaju, Univerza v Estorilu, Univerza v Barceloni, Univerza v Beogradu, Univerza v Sarajevu ter drugih.

Je vodja številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, med katerimi velja posebej izpostaviti MiCREATE – Migrant Children and Communities in A Transforming Europe projekt, financiran v okviru Research and Inovation Grant sheme, Horizont 2020. Micreate projekt izvaja konzorcij 15 partnerskih institucij in preko 80 raziskovalcev in raziskovalk iz Evrope in Turčije. Pa tudi mednarodna projekta In Whose Best Interest? Exploring Unaccompanied Minors ‘Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (European Commission, 2014-2015) in
Children’s Voices: Exploring Interethnic Violence and Children’s Rights in the School Environment (European Commission – FRC program, 2011- 2012).

Je sourednica zbornika Unaccompanied Children in European Migration and Asylum Practices: In Whose Best Interests?, ki je junija 2017 izšel pri ugledni mednarodni založbi Routledge, Taylor and Francis Group ter sourednica Children’s voices: studies of interethnic conflict and violence in European schools (Routledge research in international and comparative education). Njeno obsežno publicictično delo je prepoznano v Sloveniji in v tujini:

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210319_111957_18581.html

Raziskovalna dejavnost:

Mateja Sedmak je vodja številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov.

Vodja mednarodnih projektov:
– Migrant Children and Communities in A Transforming Europe (MiCREATE), (Horizont, 2020; Research and Inovation Grant sheme, 2019-2021);
– DC4AC- Regional Centre for Dual Career Politics and Advocacy (DC4AC) leader for Slovenia (European Commission Erasmus + program, 2015-2017);
– In Whose Best Interest? Exploring Unaccompanied Minors ‘Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (European Commission, 2014-2015);
– Children’s Voices: Exploring Interethnic Violence and Children’s Rights in the School Environment (European Commission – FRC program, 2011- 2012),
– Study on indirect measurement methods for undeclared work in the EU (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy, 2009),
– Ethnic minority and Roma women: a case for gender equality? (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy, 2008),
– Study on poverty and social exclusion in rural areas (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy, 2006-2008).
– Job Instability and Changes in Family and Household Trends (European Commission; 2005 –2006)

Vodja nacionalnih projektov (izbor zadnjih let):

– Identifikacija, klasifikacija in potenciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji- s poudarkom na programih za seniorje (CRP projekt: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2015-2017);
– Medkulturno povezovanje na krilih pravljic (Ministrstvo za notranje zadeve, 2015);
– SOS-stres, odsotnost, stiska (Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja 2010-2012)
– Strokovna izhodišča za izdelavo strategije Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (aplikativni projekt, financer Stanovanjski sklad MOK, 2010);
– Raziskava o financiranju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (aplikativni projekt, financer FIHO, april – junij 2009);
– Raziskava o štipendiranju v Republiki Sloveniji (aplikativni projekt, financer: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, december 2008 – april 2009);
– Manjšine in obmejne družbene stvarnosti kot dejavniki integracijskih procesov (študija območja slovensko-italijanskega kulturnega stika (L5-7003, 2005-2008);
– Analiza družinskega nasilja v Sloveniji – predlogi preventive in ukrepov (V5-0954; 2004 -2006);
– Ženske v Slovenski vojski – oblikovanje strategij večje vključenosti in kakovostnejših delovnih razmer (M5-0040, 2004 – 2006);
– Identiteta in etnična struktura Slovenske Istre (L5-3433, 2001–2004);
– Narodna in kulturna identiteta na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika v procesih evropske integracije (V5-0536, 2001 – 2003);
– Mnenja prebivalcev Kopra in okolice o prostorskem razvoju v MOK (aplikativni projekt, financer Mestna občina Koper, 2005);
– Problematika drog na obali: Analiza stanja in oblikovanje strateških iztočnic (aplikativni projekt, financer: Občina Piran in Občina Izola, 2004);
– Ekonomski položaj italijanske manjšine v Sloveniji (aplikativni projekt, financerja: Ministrstvo za gospodarstvo RS in Center za pospeševanje podjetništva, Piran, 2002) itd.