dr. JURE RAMŠAK, znanstveni sodelavec

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: jure.ramsak@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • sodobna zgodovina
  • intelektualna zgodovina
  • politična in ekonomska zgodovina Slovenije in Jugoslavije

Biografija:

Jure Ramšak je diplomiral na UP Fakulteti za humanistične študije leta 2008, pridobil status mladega raziskovalca in vpisal doktorski študij na isti fakulteti. Zaključil ga je leta 2013 z doktorsko disertacijo z naslovom »Oporečništvo v samoupravnem socializmu: vsebina in položaj družbene kritike v Sloveniji, 1972-1980«.

Kot znanstveni sodelavec na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Jure Ramšak od leta 2018 vodi temeljni znanstveni projekt o prepletanju med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji v letih 1931–1991. Pred tem je zaključil dva podoktorska projekta in bil kot asistent vključen v več nacionalnih in mednarodnih projektov. V zadnjih letih je bil soorganizator več mednarodnih znanstvenih konferenc, od leta 2015 pa sodeluje tudi v projektu mednarodnega raziskovalnega mreženja DAAD, ki ga vodi Humboldtova univerza Berlin. V preteklosti (2009–2011) je opravljal delo urednika historiografske revije Acta Histriae.

Kot študent UP FHŠ je prejel nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela.

Jure Ramšak je avtor dveh znanstvenih monografij in več kot ducata znanstvenih člankov, ki so izšli v vodilnih revijah kot so “Journal of Church and State” and “Religion, State and Society”, skupno pa njegova bibliografija obsega preko 70 enot.

Raziskovalna dejavnost:

Jure Ramšak trenutno vodi temeljni znanstveni projekt »Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji, 1931-1991«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. V letih 2014–2015 je opravil podoktorski projekt iz programa spodbujanja raziskovalcev na začetku karierne poti, za katerega sta sredstva prispevala Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, potem pa še enoletni podoktorski projekt, podeljen s strani Univerze na Primorskem. Od zaključka svojega doktorata leta 2013 je prispeval tudi pomembne raziskovalne izsledke v okviru projektov »Jugoslovanski samoupravni eksperiment in razprava o razvoju evropskega socializma med Vzhodom in Zahodom (1950–1980)« in »Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992«. V tem času je sodeloval tudi kot član raziskovalnih skupin projektov bilateralnega sodelovanja z Ukrajino, Rusijo, ZDA in Kitajsko ter kot slovenski član projekta DAAD raziskovalnega mreženja med univerzami s področja nekdanje Jugoslavije, ki ga vodi Humboldtova univerza iz Berlina.

Kot član programskih odbora je soorganiziral dve mednarodni konferenci: »Mednarodni in transnacionalni vidiki jugoslovanske krize in nastanka držav naslednic SFRJ, 1980-1992« (2016) in »Jugoslovanski laboratorij politične inovacije: izvori, sinteza in mednarodni vplivi samoupravnega socializma« (2018). Kot član Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies nastopa na konvencijah tega združenja, poleg tega pa še na vrsti drugih konferenc in vabljenih predavanj v Kanadi, Veliki Britaniji, Nemčiji, na Poljskem, na Hrvaškem in drugje.