dr. TAMARA DITRICH, višja znanstvena sodelavka

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: tamara.ditrich@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

 • Položaj žensk v staroindijskih religijah
 • Budistična meditacija: teorija in praksa
 • Filološke raziskave sanskrtskih in palijskih tekstov
 • Sanskrt in tradicionalna staroindijska lingvistika

Biografija:

Tamara Ditrich je leta 1982 diplomirala iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in etnologije na Univerzi v Ljubljani. Nato je od leta 1982 do 1985 bila na podiplomskem študiju na University of Poona (Indija), kjer je študirala staroindijsko lingvistiko (Pāṇinijeva slovnica in komentarji) in vedska besedila. Leta 2005 je doktorirala na University of Queensland (Australija) z disertacijo “Dvandva Compounds in the Rgveda: A Stylistic and Typological Analysis of Coordinative Nominal Constructions in Rgveda 1.1–1.50”.

Predavala je vrsto predmetov iz področja azijskih religij in jezikov (n.pr. budizem, hinduizem, sanskrt, pali) na univerzah v Evropi (Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem) in Avstraliji (Australian National University, University of Queensland, University of Sydney, Nan Tien Institute). Trenutno je predstojnica oddelka za budistične študije na Nan Tien Institute (Avstralija), ter višja znanstvena sodelavka Inštituta za filozofske študije ZRS Koper, na  Univerzi v Ljubljani in na oddelku za indijske študije na University of Sydney.

Njena glavna raziskovalna področja vključujejo filozofije in jezike stare Indije, predvsem budizem, vedsko filologijo in sanskrtsko lingvistiko. Je avtorica monografije, urednica več knjig ter avtorica številnih znanstvenih prispevkov.  Sodelovala je v številnih mednarodnih in slovenskih raziskovalnih projektih (n.pr. EU Marie Curie, ARC Australia, CARI Japan, ARRS Slovenija) in je aktivna članica mednarodnih znanstvenih združenj in uredniških odborov znanstvenih revij.

Znanstvene in strokovne dejavnosti:

 • Članstvo: International Association of Sanskrit Studies (IASS), Australian Association for the Study of Religions, Executive Committee of the Australian Association of Buddhist Studies, International Association of Buddhist Studies (IABS), Australia Myanmar Institute.
 • Recenzent za znanstvene revije: Sustainability Science Journal, Springer, Indologica Taurinensia;  Studia mythologica Slavica, Asian Studies; Journal of the South Asian Studies Association of Australia, Acta Linguistica Asiatica, International Journal of Wellbeing.
 • Članica uredniškega odbora znanstvenih revij Acta Linguistica Asiatica, Asian and African Studies.
 • Direktorica, Centre for Buddhist Studies, University of Queensland (2006–2008).
 • Članica komisij pri zagovoru doktoratov na več univerzah: Univerza v Ljubljani, Université de Strasbourg, University of Sydney, University of Queensland, Australian National University.  
 • Članica organizacijskih odborov številnih mendarodnih konferenc v Evropi in Avstraliji.

Za svoje delo je Tamara Ditrich prejela nagrade:

 • Australian Postgraduate Award for a Doctor of Philosophy degree course, University of Queensland, 2001–2005.
 • Dvakrat nominirana za Award for Excellence in Teaching, University of Queensland (2000 in 2001).
 • Indian Government Postgraduate Award za podiplomski študij sanskrta, University of Pune, India, 1982–1985.
 • Štipendija za podiplomsko raziskovalno delo v tujini, Zavod za mednarodno znanstveno in tehnično sodelovanje,  Slovenija, 1982–1985.

Raziskovalna dejavnost:

Tamara Ditrich je sodelovala in še deluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in programih:

 • Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih, (J6-8258 ) 2017-2020;
 • Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega, (J6―8265) maj 2017 – april 2020;
 • Jeziki in kulture Azije, (P6-0243) 2015–2019;
 • The Preservation and Study of the Kuthodaw Pagoda Marble Stelae Recension of the Pali Buddhist Canon, Mandalay, Myanmar, (Chuo Academic Research Institute Japan, University of Sydney), 2014–2016;
 • Med politiko in etiko: k novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja, (J6-5565) avgust 2013 – julij 2016;
 • Dual deities in the Rgveda, EU Marie Curie International Grant, SP3-People IRG (PIRG02-GA-2007-224432), 2008–2012;
 • Recently discovered rare manuscripts of mediaeval Pali subcommentaries: a missing link in Buddhist textual transmission, Australian Research Council Discovery Grant (DP0559056), 2007–2008;
 • Contemporary Buddhist Meditation Practices in Sri Lanka, (Bodhicitta Chan International Association Research Grant) 2006–2008;
 • Dvandva Compounds in the Rgveda, (University of Queensland Early Career Researcher Scheme Grant) 2007–2008;
 • Stylistic Analysis of Coordinative Nominal Expressions in the Rgveda, (University of Queensland New Staff Start-up Grant) 2005–2006.