mag. Denis Cerkvenik, asistent

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: denis.cerkvenik@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • Zgodovinopisje 20. stoletja
  • Druga svetovna vojna
  • Operacijska cona Jadransko Primorje
  • Strukture oblasti
  • Kolaboracija

Biografija:

Denis Cerkvenik je študiral zgodovino na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. V času podiplomskega študija je svojo pozornost usmerjal predvsem na italijanski prostor. Diplomiral je na temo
delovanja protiobveščevalnih služb na območju Beneške Slovenija po drugi svetovni vojni. Zaradi znanja ruskega jezika je področje raziskovanja v času magisterija nekoliko preusmeril na Vzhod, natančneje na ruski prostor. Ta del študija je na isti instituciji kronal z magistrskim delom pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Pirjevca in prof. dr. Mateje Režek o »Pogledih slovenskih politikov in gospodarstvenikov na Sovjetsko zvezo v času slovenskega osamosvajanja«, dne 24. avgusta 2015. V sklopu magistrskega dela je opravljal intervjuje s ključnimi politiki in gospodarstveniki, ki so v času slovenskega osamosvajanja sodelovali s Sovjetsko zvezo.

Poleg študijskih obveznosti je aktivno sodeloval v mednarodnem združenju študentov Zgodovine ISHA Trst-Koper, kateremu je krajši čas tudi predsedoval.  Jezikovno se je izpopolnjeval v ruskem (MESI, Moskovski gosudarstvenij universitet ekonomijej, statistiki i informatiki) in angleškem jeziku (Tunizija, Crif Sfax).

Leta 2017 je bil izbran za mladega raziskovalca pri mentorju prof. dr. Egonu Pelikanu. Znotraj Inštituta za zgodovinske študije raziskuje politično-vojaških vprašanja, ki se tičejo območja severnega Jadrana v času druge svetovne vojne, natančneje tematiko Operacijske cone Jadranskega Primorja. Svoj doktorski študij opravlja na Filozofski fakulteti na Oddelku za zgodovino (Univerza v Ljubljani).

Raziskovalna dejavnost:

V času podiplomskega in magistrskega študija je Denis Cerkvenik raziskoval predvsem italijanski in ruski prostor ter njun politični in gospodarski odnos do slovenskega prostora, v času doktorskega študija pa je svoj fokus usmeril tudi na nemški prostor. Poleg preučevanja slovenskih arhivov (Inštitut za novejšo zgodovino, Arhiv republike Slovenije)  bo kmalu razširil svoja raziskovanja, saj v spomladanskem semestru 2019 odhaja  v Berlin, kjer bo v okviru Humboldtove univerze delal raziskave na podlagi tamkajšnjega arhivskega gradiva.