Dr. BOŠTJAN ŠIMUNIČ, znanstveni svetnik

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Kineziologija
  • Fiziologija skeletne mišice; Biomehanika skeletne mišice

Biografija:

Boštjan Šimunič je Univerzitetni inženir računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1999); Magister elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani, 2001); Doktor elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani, 2003) z doktorsko disertacijo »Modeliranje vzdolžnih skrčkov in prečnih deformacij skeletnih mišic na električno stimulacijo«.

Od 1. 3. 2013 je predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS, ter član Znanstvenega sveta ZRS Koper.

Je avtor številnih znanstvenih del, od tega je preko 50 objav v revijah s faktorjem vpliva. V zadnjih desetih letih so njegove objave dosegle preko 700 čistih citatov.

Boštjan Šimunič je za svoje delo prejel številne nagrade:

  • Prešernovo nagrado (2000);
  • nagradi Krkinega sklada (2001 in 2003);
  • nagrado Sklada Roka Petroviča (2001) za izjemne dosežke na študijskem in športnem področju;
  • nagrado UP ZRS Glasnik znanosti (2007) za odlične znanstvene raziskovalne dosežke obetavnih raziskovalcev;
  • Inštitut za kineziološke raziskave je pod njegovim vodstvom prejel nagrado za najboljši inštitut UP ZRS (2015).

Raziskovalna dejavnost:

Boštjan Šimunič je avtor diagnostične metode za merjenje kontraktilnih lastnosti skeletnih mišic – tenziomiografije. V sklopu svojega podiplomskega izobraževanja je tako ustanovil spin-off podjetje TMG-BMC d.o.o., ki trži merilno tehniko, programsko opremo in storitve povezane z omenjeno metodo.

V sklopu svojega raziskovalnega dela se osredotoča na uporabo te metode za merjenje akutnih in kroničnih prilagoditev mehanskih odzivov skeletnih mišic na razvoj, staranje, trening, gibalno neaktivnost in delovno mesto.

Bil je vodja dveh projektov ARRS (L5-5550 Definicija neinvazivne metode vrednotenja mišične atrofije: od validacije do aplikacije; L7-9421 Dekompozicija tenziomiograma skeletne mišice in identifikacija kontraktilnih parametrov občutljivih na mišične prilagoditve). Boštjan je član programske skupine P5-0381 “Kineziologija za kakovost življenja” in aktivno sodeluje v mnogih mednarodnih projektih (INTERREG SLO-ITA: PANGEA – Physical activity and nutrition for great ageing; Italian Space Agency: BEDREST Valdoltra – Effect of weightlessness on human organism; Norway funds: A‐Qu‐A – Active and quality ageing in home environment; ERASMUS+ Sport: SCH-YA – Efficient recommended MVPA obtainment for school children and teenagers; World Antidoping Agency: Metabolic detection of insuline abuse in sports).

Sodeluje v strokovnih in znanstvenih združenjih: International Society of Tensiomyography; Strokovni center Olimpijskega komiteja Slovenije. Bil je v organizacijskih in znanstvenih odborih več mednarodnih kongresov in znanstvenih revij ter je recenzent v več uglednih znanstvenih revijah.