Na spletni strani Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper se nahajajo podrobnejše informacije o aktivnostih in soritvah.

Slovenska akreditacija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Odločba o imenovanju našega laboratorija za slovenski referenčni laboratorij (Odločba_MKGP)

Mednarodni svet za oljke

Evropska komisija

Varia

Czech Agriculture and Food Inspection Authority

  • Odločba o imenovanju našega laboratorija za referenčni laboratorij za Češko (Odločba_CAFIA)