2. Hlajevi dnevi

Koper, 5. junij 2020

S klikom na obarvani naslov, si lahko ogledate posnetek posameznega predavanja.

 1. “Zato se spominjam Angela Hlaja” – dr. Bojan Butinar, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 2. Biofenoli v olju iz oljk po toči – dr. Bojan Butinar, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 3. Kakovost oljčnega olja – Katja Fičur, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 4. Senzorično ocenjevanje – Teja Hladnik, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 5. NIR spektrofotometrična analiza oljčnega olja – Gašper Kozlovič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 6. Označevanje oljčnega olja – dr. Erika Bešter, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 7. Projekti laboratorija inštituta za oljkarstvo v letu 2020 in “Projekt Oleum” – dr. Milena Bučar Miklavčič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 8. Oljčna muha in kakovost olja – dr. Vasilij Valenčič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 9. Predstavitev prognoze bolezni in škodljivcev rastlin v oljkarstvu – Primož Pajk, Uprava Republike Slovenije za varno hrano
 10. Spremljanje oljčne muhe in varstvo oljk pred oljčno muho – Irena Vrhovnik, Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 11. Oljčna muha v Slovenski Istri – Oddelek za varstvo rastlin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 12. Strategija kontrole oljčne muhe – Petacchi Ruggero, Scuola Sant’Anna di Pisa, Istituto di Scienze della Vita
 13. Oljčna muha na območju Hrvaške – Edi Družetić
 14. Terensko projektno delo Inštituta za oljkarstvo – dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 15. Podatki o oljčni muhi 2015 – 2019 in podatki o oljčnem molju – Jakob Fantinič, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 16. Dobre prakse ekološkega varstva oljk – Irena Vrhovnik, Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 17. Nova EU pravila na področju zdravja rastlin – Anita Benko Beloglavec, Erika Orešek, Uprava Republika Slovenije za varno hrano, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material
 18. Javne službe s področja oljkarstva – dr. Maja Podgornik, Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

 

Posvet o oljkarstvu je bil predvajan tudi v živo. Ogled posnetka je možen preko povezave: https://www.facebook.com/regional.si/videos/855876721589721/