Izhod iz enostavnega načina

Uvodna delavnica novo pridobljenega projekta BioTech2Agri

V sredo, 19. 6. 2024, se je v Ajdovščini odvila uvodna delavnica novo pridobljenega projekta BioTech2Agri. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija in ga izvaja šest partnerjev s slovenske in italijanske strani. Na slovenski strani poleg Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je vodilni partner, sodelujeta še Primorski tehnološki park d.o.o. in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, na italijanski pa Venetian Cluster, Agrifood & bioeconomy FVG foundation in Informest.

Cilj 886.560,89 evrov vrednega projekta, ki se je začel izvajati 15. 4. 2024, je prispevati h krepitvi evropske konkurenčnosti z dvigom ravni agroživilskega sektorja. To želimo doseči s povečanjem dodane vrednosti dobavnih verig slovenskim podjetjem preko prenosa biotehnologije, ki je že uveljavljena v Italiji in zlasti v Benečiji.

Partnerji, ki prihajajo tako iz javnega kot zasebnega sektorja bodo skupaj sodelovali pri določanju vsebine analize rastlinskih vrst in opredelitvi poslovnega modela, nudenju pomoči zainteresiranim malim in srednjim podjetjem ter skrbeli za prenosljivost projektnih rezultatov. V projektu bodo definirane rastlinske vrste, ki so ključne za gospodarstvo na projektnem območju, na primer oljka, vinska trta in ognjič. Poudarek bo na novih izdelkih, obogatenih z bioaktivnimi spojinami, pridobljenimi iz teh rastlinskih vrst. Partnerji so se odločili, da se osredotočijo predvsem na antioksidante in učinkovine z največjim vplivom na okolje in ljudi, saj se lahko zoperstavijo prostim radikalom, upočasnjujejo staranje celic in se koristno uporabijo za inovativne izdelke v živilskem, krmnem, prehranskem in kozmetičnem sektorju.

Tehnologija, ki bo uvedena, omogoča pridobivanje in razmnoževanje aktivnih sestavin rastlin brez gojenja, kar prihrani zemljišča, vodo in zmanjšuje odpadke. Prav tako omogoča laboratorijsko množenje aktivnih sestavin, kar omogoča proizvodnjo večjih količin izdelkov, ustanavljanje novih podjetij, ustvarjanje delovnih mest in krepitev gospodarstva. Uporaba dela prihodkov iz biotehnološke proizvodnje bo izboljšala floro in habitate po sistemu »zmaga za zmago«.

Na podlagi analize in definicije poslovnega modela bodo ustvarjeni pogoji za prenos inovativne biotehnologije med Furlanijo Julijsko krajino, Benečijo in Severnoprimorsko (Goriško) statistično regijo. Ta pristop bo omogočil rast in krepitev gospodarstva na projektnem območju ter pripomogel k ponovljivosti v drugih območjih.

Projekt bo novo biotehnologijo v gospodarstvo uvajal preko javnega poziva za t.i. »mehanizem inovacijskega kovanca« za uvajanje inovacij, ki bo namenjen malim in srednjim podjetjem iz agroživilskega sektorja, ki bi želela uporabiti poslovni model in koristi projekta. »Inovacijski kovanec« bo predstavljal osnovo za koriščenje storitev s strani izbranih podjetij. Na voljo bodo brezplačna analiza, testiranje, pomoč pri uporabi tehnologije, izdelava idejne zasnove, vodnik po finančnih virih ter možnost udeležbe na mednarodnem dogodku za mreženje.

Uvodne besede v okviru otvoritve dogodka je podal mag. Anton Lavrenčič, župan občine Vipava, ki je poudaril pomembnost takih projektov za lokalno in širše okolje. G. Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina, je izrazil podporo projektu in pohvalil trdnost projektnega partnerstva. G. Janez Capuder z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je predstavil projekt z vidika programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Program konference se je nadaljeval s partnerskim sestankom, kjer so partnerji dogovorili nadaljnje korake za uspešno izvajanje projekta. Projekt BioTech2Agri se bo zaključil 14. aprila 2026.