Izhod iz enostavnega načina

Začetek projekta ScreenFood

Junija 2024 se je uradno začel projekt z naslovom “Metrology for Food Safety in the Circular Economy: Targeted and Screening Methods for Contaminants in Food and Recycled Packaging” – ScreenFood v katerem kot projektni partner sodeluje tudi ZRS Koper, Inštitut za oljkarstvo.

Projekt se osredotoča na izboljšavo in uskladitev analitičnih tehnik za kvantifikacijo kontaminantov v hrani in embalaži, s posebnim poudarkom na recikliranih materialih.

Prvi projektni sestanek, t.i. “kick-off”, je potekal 5. in 6. junija na sedežu vodilnega partnerja INRIM v Turinu, Italija. Na sestanku so se partnerji dogovorili glede projektnega vodenja in določili ključne smernice za uspešno izvedbo projekta.

ScreenFood koordinira Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) in vključuje konzorcij 23 upravičencev, vključno z ZRS Koper. Projekt je financiran v okviru ukrepov Metrology Partnership Research and Innovation actions prek EURAMET e.V. in bo trajal tri leta, od 1. junija 2024 do 31. maja 2027.

Izvedba projekta ScreenFood predstavlja ključno pobudo v nenehnih prizadevanjih za izboljšanje varnosti hrane in spodbujanje trajnostnih praks v živilski industriji. Z usklajevanjem analitičnih tehnik in razvojem robustnih referenčnih materialov bo ta projekt pomembno vplival na kontrolo spremljanja in upravljanja s kontamitanti, s čimer bi zagotovil varnejše živilske izdelke za potrošnike in spodbujal krožno gospodarstvo.