Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca: “Jeziki sožitja, jeziki konflikta”

Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper

vabi na mednarodno konferenco

z naslovom

“Jeziki sožitja, jeziki konflikta”

Mednarodna konferenca bo potekala od 6. 6. 2024 do 8. 6. 2024 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Centra humanističnih znanosti ZRS Koper (Kreljeva 6, Koper).

Organizatorji konference so: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana in SLORI Trst.

Konferenca se organizira ob 30-letnici Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, 50-letnici SLORI Trst in skorajšnji 100-letnici INV Ljubljana.

Konferenca poteka v okviru programske skupine »Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja« (ARIS P5-0409).

Ključna beseda znanstvene konference »Jeziki sožitja, jeziki konflikta« je moč kot ključni družbeni proces, saj vsaka družba temelji na vrednotah in institucijah, ki imajo v tej družbi določeno moč.

Družbeno razmerje moči se torej formira z močjo, vpeto v družbene institucije. Moč se uveljavlja bodisi s prisilo bodisi s tvorbo pomena na osnovi diskurzov, s katerimi delujejo družbeni akterji. Glavna mehanizma oblikovanja moči sta tako nasilje in/ali demokratični diskurz.

Konferenca bo potekala v angleščini in delovnih jezikih udeležencev.

Več na TEJ POVEZAVI.

Vabljeni!