Izhod iz enostavnega načina

ZRS KOPER PRIDOBIL 5 NOVIH INTERREG PROJEKTOV

Znanstveno-raziskovalno središče Koper je pridobilo kar petih novih projektov programa Interreg. Ta dosežek je jasen pokazatelj nadaljevanja izjemnega dela raziskovalcev in raziskovalk institucije.

Projekti zajemajo širok spekter vsebin in bodo pokrivali področja Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper ter Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper.

Štirje od petih projektov so del programa Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, kjer ZRS Koper nastopa kot projektni partner:

1. Projekt KAŠTellieri, Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana, bo pod vodstvom Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper osredotočen na ohranjanje, vrednotenje in zaščito kulturne dediščine gradišč-kaštelirjev v okviru trajnostne kulturno-turistične destinacije Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana. Projekt ne bo le ohranil kulturne dediščine, temveč jo bo tudi spremenil v vir navdiha in trajnostnega razvoja čezmejnega turizma.

  2. Projekt AI-GRAPE, Podpora digitalizaciji v vinogradništvu za obvladovanje škodljivih organizmov na čezmejnem območju Italija – Slovenija, se bo pod vodstvom Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, dotaknil digitalizacije v vinogradništvu za obvladovanje škodljivih organizmov na čezmejnem območju Italija – Slovenija. Osredotočil se bo na razvoj in izvajanje Sistema za podporo odločanju (SPO) na podlagi umetne inteligence.

  3. Projekt BioTech2Agri, si bo pod vodstvom Inštituta za oljkarstvo ZRS koper, prizadeval za povečanje inovativnosti v agroživilskem sektorju s prenosom biotehnološkega potenciala in izboljšanjem kakovosti vrednostnih verig biotehnologije na čezmejnem območju.

  4. Projekt CrossTerm, Standardizacija čezmejne institucionalne terminologije, bo vodil Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper in si bo prizadeval za standardizacijo pravno-upravne terminologije v jezikih programskega območja, kar bo izboljšalo kakovost in učinkovitost jezikovnih storitev v javni upravi.

  Peti projekt, 4PETHABECO, je bil odobren v financiranje s strani programa Interreg IPA ADRION 2021-2027.

  5. Projekt 4PETHABECO, Krepitev sodelovanja za reševanje družbeno-okoljskih izzivov EUSAIR paradne pobude PET HAB ECO vodi Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper. Projekt je namenjen ohranjanju populacij velikih zveri s preizkušanjem inovativnih rešitev za njihovo varovanje in obnovo njihovih habitatov, še posebej preko krepitve zelene infrastrukture, zmanjševanja konfliktov pri sobivanju ter izboljšanja povezljivosti.

  ZRS Koper si s pridobitvijo teh projektov prizadeva za nadaljnji napredek in inovacije na področju raziskovanja ter spodbujanje trajnostnega razvoja čezmejnega območja.