Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper pridobil dva nova mednarodna projekta s področja družboslovja

Na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper se lahko pohvalijo s pridobitvijo dveh novih mednarodnih projektov s področja družboslovja. N.E.A.R. to Guardians, katerega cilj je krepitev mreženja, izmenjava dobrih praks in znanj med različnimi relevantnimi akterji po vsej EU na področju skrbništva mladoletnih oseb brez spremstva in HUMAN, ki bo preko različnih aktivnosti ozaveščal o preprečevanju sovražnega govora usmerjenega proti diasporam v partnerskih državah.  

Ključni cilj projekta N.E.A.R. to Guardians (Networking and Exchange Activities to Reinforce Guardianship on housing, labour and education; št. 101140815) je zagotoviti popoln dostop do osnovnih pravic in krepitev potenciala mladoletnih oseb brez spremstva v sodelujočih partnerskih državah, s poudarkom na ključnih področjih integracije, kot so nastanitev ter vključenost v izobraževanje in delo. Projekt v vrednosti 191.801,78 EUR traja med 1. marcem 2024 in 31. avgustom 2026, vodja projekta s strani ZRS Koper je dr. Ksenija Perković iz Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper. Vodilni partner projekta je Save The Children Italia Onlus Associazione (Italija), ostali partnerji, poleg ZRS Koper pa še Metadrasi Drasi Gia Thn Metanasteysi Kai Thn Anatpiksi (Grčija), Fundacio Privada Per A La Recerca I La Docencia Sant Joan De Deu, (Španija), Sant Joan De Déu Terres De Lleida (Španija), European Social Network (Belgija).

Aktivnosti projekta HUMAN (Digital Hate Interrupter Activism to combat structural racism promoting inter-community cooperation through digital technologies; št. 101144478) temeljijo na izobraževanju in digitalnih praksah, ki spodbujajo medskupnostni aktivizem in pozitivne spremembe v odnosih in vedenju mladih. Projekt v vrednosti 94.466,00 EUR bo potekal  med 1. aprilom 2024 in 31. marcem 2026, vodja projekta s strani ZRS Koper je dr. Blaž Lenarčič iz Inštituta za družboslovne študije . Vodilni partner projekta je To Hamogelo tou Paidiou (Grčija), ostali partnerji, poleg ZRS Koper pa še Rinova Malaga SL (Španija), Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-A Universitet(Švedska), CSI Center for Social Innovation LTD (Ciper), Universidade NOVA de Lisboa(Portugalska), Associazione Culturale MuLab (Italija), European Antibullying Network(Belgija) in Dypall Network: Associação Para O Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portugalska).