Izhod iz enostavnega načina

Znanstveni članek raziskovalcev ZRS Koper objavljen v ugledni reviji

Ugledna znanstvena revija Journal of Marine Science and Engineering je objavila članek raziskovalcev Erika Kralja, dr. Petra Kumra in dr. Cecila Meulenberga iz Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper z naslovom Coastal Flood Risk Assessment: An Approach to Accurately Map Flooding through National Registry-Reported Events.

V članku so raziskovalci na primeru mesta Pirana in na podlagi poročil o naravnih nesrečah (SPIN) določili površine, ki jih prizadenejo obalni poplavni dogodki. S kartiranjem in analizo prostorskih ter časovnih vzorcev obalnih poplav v Piranu so razkrili, da ni očitnih sezonskih sprememb med letoma 2005-2021. Prav tako so ugotovili, da niso prizadeti samo infrastruktura ob obali, temveč tudi kulturna dediščina in stanovanjske stavbe. Članek prinaša uporaben pristop za oceno tveganja obalnih poplav in predlaga izboljšave za vnose podatkov v nacionalne register naravnih nesreč. Raziskovalci upajo, da bo ta raziskava prispevala k bolj trajnostnim rešitvam za podnebno odpornost obalnih mest.

Članek je dostopen na https://www.mdpi.com/2077-1312/11/12/2290

Raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešnega znanstvenoraziskovalnega dela tudi v prihodnje.