Izhod iz enostavnega načina

Tudi letos raziskovalni dosežki ZRS Koper med najboljšimi v Sloveniji

Med največjimi dosežki slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v okviru izbora Odlični v znanosti sta tudi letos kar dve iz vrst raziskovalk Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

V torek, 21. in v sredo, 22. novembra 2023 je potekal dvodnevni dogodek »Dan ARIS: Podpiramo odličnost«. Prvi dan dogodka so bile predstavljene novosti v okviru dejavnosti ARIS in pomen Evropskega sveta za inovacije pri spodbujanju inovacij v Sloveniji. Potekala je tudi okrogla miza posvečena izzivom implementacije odprte znanosti v slovenskem znanstvenoraziskovalnem prostoru. V popoldanskem delu pa so potekale predstavitve najvidnejših raziskovalnih dosežkov z naslovom Odlični v znanosti 2023.

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših raziskovalnih dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani strokovnih teles agencije.

Vodje raziskovalnih programov in projektov tako predlagajo izjemne dosežke, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije.

V okviru projekta promocije znanosti ARRS Odlični v znanosti 2023 je bilo izbranih 49 raziskovalnih dosežkov, ki bodo predstavljeni v letnem poročilu agencije za leto 2023. Agencija vsako leto v okviru dogodka Dan ARIS organizira predstavitve najvidnejših dosežkov v znanosti za preteklo leto po izboru znanstvenoraziskovalnih svetov ved. Letos je bilo v izbor dosežkov Odlični v znanosti 2023, ki so bili predstavljeni v okviru dogodka Dan ARIS 2023: Podpiramo odličnost, izbranih 19 dosežkov različnih avtorjev s področij naravoslovja in tehnike, družboslovja in humanistike, medicine in biotehnike ter interdisciplinarnih raziskav.

S strani raziskovalk ZRS Koper je svoj dosežek na Dnevu ARIS predstavila dr. Jerneja Penca, predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper, in sicer s področja intrediscplinarnih raziskav – prispevek Trajnost, preobrazbene spremembe in vloga oblasti. Med izbranimi raziskovalnimi dosežki pa je tudi dr. Noreen Herzfeld, sodelavka Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper s prispevkom s področja teologije: Teologija Umetnost inteligence: odnos med božanskim in človeškim v robotski dobi.

Na povezavi si lahko ogledate celoten izbor dosežkov Odlični v znanosti 2023.

Sodelavkama iskreno čestitamo.