Izhod iz enostavnega načina

Vabilo na okrogli mizi v okviru dogodka »Kitajska in Slovenija – včeraj, danes in jutri«


Center za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) in Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper

vabita na dve okrogli mizi v okviru dogodka

»Kitajska in Slovenija – včeraj, danes in jutri«.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku v sredo, 8. novembra 2023, od 16.30 do 20.00, v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede.

16.30–17.45: OKROGLA MIZA I

»Kitajska včeraj oz. kitajsko-jugoslovansko/slovensko sodelovanje«

Sodelujoči:

akad. prof. dr. Jože Pirjevec, Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper

dr. Ivica Bakota, Oddelek za zgodovino na Univerzi Capital Normal v Pekingu

Zhou Yuguang, doktorski študent na Univerzi Ludwiga Maximiliana v Münchnu

Moderator: dr. Jure Ramšak, Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper

18.00–19.30: OKROGLA MIZA II

»Kitajska danes in njen vpliv na naš jutri«

Sodelujoči:

zasl. prof. dr. Marjan Svetličič, Center za mednarodne odnose

doc. dr. Anastas Vangeli, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

zasl. prof. dr. Bojko Bučar, Center za mednarodne odnose

Moderatorka: red. prof. dr. Andreja Jaklič, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za družbene vede (UL)

19.30–20.00: Pogovor in druženje ob prigrizku

PROSIMO, potrdite prisotnost na okroglih mizah preko: https://1ka.arnes.si/a/b23aadde

*Dogodek poteka pod pokroviteljstvom Fakultete za družbene vede in v okviru raziskovalnega programa »Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah« (P5-0177), raziskovalnega projekta »Vzpostavljanje drugačne globalizacije« (N6-0304) ter raziskovalnega projekta »Rastoča kulturna razdalja in stereotipizacija v malih tranzicijskih državah: primer držav nekdanje Jugoslavije« (J5-50173), ki jih financira Javna Agencija za raziskovanje in inovacije Republike Slovenije (ARIS).