Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca “STAROST IN STARANJE: HISTORIOGRAFSKE IN DRUŽBENO-KULTURNE PERSPEKTIVE”


Znanstveno-raziskovalno središče KoperInštitut za zgodovinske študije

vljudno vabi na

simpozij

Starost in staranje

historiografske in družbeno-kulturne perspektive

ki bo predvidoma potekal v hibridni obliki

med 15. in 16. novembrom 2023

V osrednjem konferenčnem delu bo poudarek na (kulturno)zgodovinskih opazovanjih staranja, starosti in ostarelih, pri čemer bodo prispevki zajeli tako demografijo, medikohistorične vidike
staranja, kot tudi študije spolov, različne družbene, politične, ekonomske in pravne pomene starosti, obenem pa tudi individualno izkušanje starosti v preteklosti.

V drugem, interdisciplinarnem delu bi želeli združiti znanja tako s področja sociologije, gerontologije, kot tudi prava in drugih ved, ki lahko osvetljujejo koncipiranje staranja v
sodobnem svetu, pri čemer je nemogoče zaobiti nekatere historične implikacije, ki jih lahko zaznamo skozi historiografsko analizo.

Uradni jezik konference bo angleščina, v omejenem obsegu pa sprejemamo tudi referate v slovenskem jeziku. Načrtovana je tudi naknadna objava znanstvenih člankov/prispevkov v zborniku. Prijave z naslovom prispevka in povzetkom do 1.500 znakov zbiramo do 15. 4. 2023 na e-naslov: .

Več informacij je na voljo v Pozivu za sodelovanje, za dodatna pojasnila pa se obrnite na naslov .

Simpozij bo potekal v okviru projekta »Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete«, ki ga sofinancira ARRS (ARRS temeljni projekt J6-2572).