Izhod iz enostavnega načina

Projekt INNOCENT: Nacionalna delavnica o uporabi e-dokazov v kazenskem postopku

Pravni inštitut Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je 22. septembra 2023, v palači Tiepolo Gravisi v Kopru izvedel drugo nacionalno delavnico v okviru mednarodnega projekta INNOCENT – Improving the application of the presumption of INNOCENce when applying elecTronic evidence (GA No. 101056685).

Dogodka se je udeležilo več kot štirideset slušateljev iz vrst sodnikov, preiskovalnih sodnikov in strokovnih sodelavcev na kazenskih oddelkih sodišč splošne pristojnosti, državnih tožilcev, odvetnikov. Med udeleženci so bili tudi predavatelji s slovenskih pravnih fakultet. Prisotne na konferenci je nagovoril tudi direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, prof. dr. Rado Pišot.

Govorci so se v svojih prispevkih osredotočili na vse ključne segmente problematike uporabe e-dokazov v kazenskem postopku: zbiranje, zavarovanje, hrambo, sodniško oceno avtentičnosti e-podatkov, ki so predloženi kot dokazi ter uporabo in izločitev e-dokazov. Posebna pozornost je bila namenjena novi evropski zakonodaji (uredbi in direktivi), ki ureja čezmejno pridobivanje in posredovanje elektronskih podatkov oz. dokazov. Program delavnice je vključeval tudi prispevka, ki sta naslovila policijsko preiskovanje e-naprav in e-podatkov ter  vlogo sodnih izvedencev v kazenskih postopkih z e-dokazi. Poseben vsebinski sklop je bil posvečen predlogu evropske zakonodaje o umetni inteligenci in uporabi umete inteligence v kazenskih postopkih.

Delavnico so sklenili z okroglo mizo, na kateri je med razpravo o problemih pridobivanja, zavarovanja, izločitve in uporabe e-dokazov v luči zagotavljanja domneve nedolžnosti prišlo do izrazite konfrontacije med obema temeljnima imperativoma kazenskega procesa – učinkovitostjo kazenskega pregona in zagotavljanjem varnosti v družbi na eni, ter poštenega kazenskega postopka na drugi strani. V razpravi so z vprašanji in pogledi sodelovali tudi udeleženci delavnice.  

V okviru projekta bo izdan priročnik (toolkit), ki bo v prvi vrsti namenjen sodnikom, odvetnikom in tožilcem v EU, ki se čedalje bolj pogosto srečujejo z dilemami povezanimi z elektronskimi dokazi.