Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca “Otrok v gibanju” opozorila na pomanjkanje gibalno-športne aktivnosti otrok in mladostnikov

Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča  (ZRS) Koper je skupaj s partnerji uspešno zaključilo 12. Mednarodno znanstveno in strokovno konferenco z naslovom »Otrok v gibanju / A child in motion«, ki je potekala med 2. in 4. oktobrom 2023 v kongresnem centru Grand Hotela Bernardin v Portorožu.

Konferenca je sovpadala s svetovnim Tednom otroka in je izpostavila ključne problematike, s katerimi se sooča populacija otrok in mladostnikov, kjer prednačijo prekomerna teža, z naraščajočo gibalno neaktivnostjo, ki sovpada s povečanim zaslonskim časom. Konferenca je v središče pozornosti postavila naslov “SPREMENIMO IGRO – S SODOBNIMI PRISTOPI NAZAJ K OSNOVAM” s ciljem izpostaviti že znane izzive in iskati nove rešitve, tudi s pomočjo IKT.

Kot je povedala dr. Saša Pišot, predsednica organizacijskega odbora konference, je na letošnji konferenci s prispevki sodelovalo preko 200 domačih in tujih udeležencev iz 11 držav, ki so ponujali številna nova znanja in primere dobrih praks. »Ta mednarodna barvitost je zagotovo zasluga uspešnega večletnega partnerstva domačih in tujih univerz ter poklicnih združenj in podpornikov kongresa. Ponosni smo, da je letošnja konferenca potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednice Državnega zbora RS mag. Urške Klakočar Zupančič, ki je prepoznala naš trud in podpira naše poslanstvo. Verjamem, da je vsak našel nekaj navdiha zase, zato si želim, da bi zaključki in ugotovitve konference ne ostali le na izpostavljenih problemih in pomanjkljivostih, temveč našli oprijemljive rešitve v praksi.«

Prof. dr. Marcela Gonzales Gross iz Fakultete za športne znanosti-INEF iz Madrida (Španija) in prof. dr. Romain Meeusen iz Vrije Univerze v Bruslju (Belgija), sta v svojih plenarnih predavanjih poudarila pomembnost gibalno-športne aktivnosti pri otrocih in mladostnikih. »Veliko je dokazov, da se aktivnejši otroci hitreje učijo in imajo boljši spomin, saj fizična aktivnost vpliva na razvoj možganov. Šole bi morale vključiti več športnih aktivnosti in več ur namenjati športni vzgoji,« je poudaril prof. Meeusen.

Prof. Gonzales Gross poudarja, da je opaziti, da so otroci, ki se bolj gibajo, bolj spretni in aktivni tudi v kasnejšem življenju. »Pri tem je pomembna tudi vloga šole, vendar je potrebno učiteljem ponuditi več virov in kompetenc, saj ne more biti skrb za telesno aktivnost in izobraževanje otrok za zdravje zgolj stvar učiteljev in šole,« izpostavlja prof. Gonzalesova Gross.

»Tematika, ki je vezana na pomen gibalne aktivnosti za otroke in mladostnike, je izjemno pomembna. Otroci so se med epidemijo umaknili od določenih športnih aktivnostih in se kasneje niso vrnili. Čas sedenja se podaljšuje, zaslonski čas prav tako. Računalniki, računalniške igre, socialna omrežja, pa so zelo slaba alternativa. Premagati jo moramo z naravnimi tendencami, kar pa ne bo mogoče brez skupnega angažiranja staršev, šole, politike in stroke,« je ob zaključku konference izpostavil direktor ZRS Koper in predsednik znanstvenega sveta konference, prof. dr. Rado Pišot. Po njegovih besedah je prednost konference prav v tem, da povezuje stroko in znanost, saj se jo udeležujejo številni strokovni delavci iz vrtcev in šol, zdravniki, fizioterapevti, psihologi in drugi, ki pomagajo ustvarjati most med znanostjo in prakso.

*Organizator konference je bil Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča  (ZRS) Koper v  partnerstvu Združenja za pediatrijo Slovenije, Zdravstveni domom dr. Adolf Drolca Maribor, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu, Fakultete za šport Univerze v Nišu, Fakultete za šport Univerze Novi Sad, Društva kineziologov Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, Univerze Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku in Kineziološke fakultete v Osjeku.