Izhod iz enostavnega načina

Biti evropski in protikolonialen: utopični realizem jugoslovanskega neuvrščenega internacionalizma

Evidenčna številka ARIS: J5-50187

Trajanje projekta: 1. 10. 2023–30. 9. 2026

Vodja projektadr. Jure Ramšak

Nosilec projektaInštitut za zgodovinske študije

Projekt naslavlja “globalno” Jugoslavijo – edino večjo evropsko članico gibanja neuvrščenih – kot osupljivo stikališče političnih, ekonomskih in kulturnih idej in praks, značilnih za industrializirani svetovni Sever in postkolonialni svetovni Jug od konca petdesetih do konca osemdesetih let 20. stoletja. Skozi študije primerov, ki zajemajo delovanje jugoslovanskih akterjev in posameznih projektov tako na političnem kot primarno nepolitičnem področju, ponujamo makro in mikro vpogled v večsmerni proces kroženja idej, strategij, znanj, kultur, praks in vrednot, ki se je razvijal znotraj gibanja neuvrščenih. Z multidisciplinarnim, zgodovinsko-antropološko-politološkim preučevanjem izkušenj gospodarstvenikov, študentov, kulturnikov in političnih mislecev na eni strani sledimo imaginarijem neuvrščenega zavezništva, ki so ga soustvarjali ti akterji, na drugi pa njihovi doživeti izkušnji na in v stiku s svetovnim Jugom, vključno z mnogimi protislovji.

Na podlagi arhivskih virov in ustne zgodovine prikazujemo izpogajano razmerje med posameznimi komponentami jugoslovanskega internacionalizma, na podlagi terenskih raziskav pa njegovo recepcijo s strani partnerjev v neuvrščenih državah. Ker je bilo prav to kritičen preizkus deklariranega partnerstva v praksi, zlasti pri razvojnem sodelovanju, nam preučevanje konkretnih projektov v afriških državah in sledenje izkušnjam posameznih akterjev na obeh straneh omogočata enega izmed prvih epistemoloških vpogledov v ambiciozen program gibanja neuvrščenih, t. i. kolektivno naslonitev na lastne sile. Prav tako izvirni so naši vpogledi v spreminjajoče se interakcije med domačo politiko, družbo in kulturo na eni strani ter mednarodne zaveze neuvrščenim partnerjem na drugi, kar preučujemo prek primerov izobraževalnih in kulturnih izmenjav.