Izhod iz enostavnega načina

Družbena odgovornost podjetij, kot odgovornost direktorjev

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) je v torek, 26. septembra 2023 v prenovljeni palači Tiepolo Gravisi, organiziralo enodnevno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom “Družbena Odgovornost Podjetij (DOP) v Zelenem in Digitalnem Prehodu: Pravna in Trajnostna Vprašanja,” na kateri so bila izpostavljena predvsem pravna in strateška stališča in usmeritve glede družbene odgovornosti podjetij, kot odgovornosti direktorjev.

Na konferenci so bili prisotni priznani mednarodni strokovnjaki, ki so raziskovali pravne in strateške vidike družbene odgovornosti podjetij. Poudarek konference je bil predvsem na razkrivanju pravnih spodbud in ovir za uresničevanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji, EU in po svetu. Konferenca je razkrila potrebo po napredku Slovenije na tem področju in po uskladitvi s prizadevanji za digitalizacijo in zeleni preboj.

Prof. dr. Rado Bohinc, predstojnik Pravnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper in vodja programskega odbora konference, je izpostavil pomen konference za odgovorne osebe v podjetjih, saj so bile predstavljene najnovejše evropske usmeritve in pravila ter pomen njihovega prenosa v slovenski prostor. Poseben poudarek je bil na odgovornosti direktorjev za uresničevanje strategije korporativne družbene odgovornosti in odnosu do deležnikov.

Prisotne na konferenci je nagovoril tudi direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, prof. dr. Rado Pišot in izpostavil:  »Vsekakor se moramo vodje v skladu s spreminjajočo se zakonodajo zavezati k temu, da bomo naše organizacije usmerjali v bolj družbeno odgovorne in s tem prispevali k večji trajnostnosti. Hkrati pa se moramo tudi zavedati, da kot vodje delujemo z zgledom, smo generatorji odnosov in načina komunikacije, tudi nehote določamo standarde kakovosti delovnega okolja. Po mnenju prof. dr. Rada Pišota se poslovni modeli spreminjajo, ni več dovolj, da ustvarjamo dobiček in da podjetje preživi. »Pomembno je, kako to naredimo, koga v tem procesu prizadenemo, kje so tveganja in dodatne priložnosti, na koga imamo s svojo dejavnostjo in odločitvami vpliv mi in kdo ima vpliv na našo dejavnost ter kakšna bodo finančna tveganja v zvezi s tem. Če smo odgovorni ravnamo zelo podobno tudi pri vodenju Javnih raziskovalnih zavodov.«

Prisotni so obravnavali teme, kot so nefinančno poročanje, družbena odgovornost podjetij v okviru zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje ter predlogi direktiv o dolžni skrbnosti glede trajnosti in človekovih pravic, ravnanju direktorjev ter razkritjih v zvezi s trajnostjo in taksonomiji. Konferenca je prav tako osvetlila obveznosti upoštevanja meril družbene odgovornosti (socialnih, delovnopravnih in okoljskih) pri javnem naročanju in plačni politiki.

»Kot sklepno misel je mogoče izpostaviti, da gredo prizadevanja Komisije s predlogom direktive o skrbnem pregledu v pravo smer, vendar je vsebinsko še veliko odprtih vprašanj, ki jih bo treba ustrezno razrešiti in s tem vzpostaviti prave temelje za trajnostno upravljanje gospodarskih družb, ki bo temeljilo na enotnih (pravičnih) merilih in zagotavljalo konkurenčen položaj družb v EU kot tudi globalno,« je povedala prof. dr. Andreja Primec iz Fakultete za management Univerze na Primorskem in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Organizator konference je bil javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper), v sodelovanju s soorganizatorji, med katerimi so bili Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Varuh človekovih pravic Slovenije, Akademija za družbeno odgovornost in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Konferenca je potekala v angleškem jeziku in je bila del raziskovalnega projekta z naslovom “Družbena Odgovornost Podjetij (DOP) v Zelenem in Digitalnem Prehodu.” (Evidenčna številka ARRS: J5-4582), nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper – Pravni inštitut.