Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna znanstvena konferenca: Družbena odgovornost podjetij (DOP) v zelenem in digitalnem prehodu (pravna in trajnostna vprašanja)


Evropska unija zadnjih nekaj let intenzivno usklajuje svoje usmeritve s ključnimi globalnimi spremembami, tudi s ciljem, da bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Pravni inštitut ZRS Koper zato 26. septembra 2023 od 9. do 17. ure v Humanističnem centru ZRS Koper (Kreljeva ulica 6, Koper) organizira (v živo in preko spleta) mednarodno znanstveno konferenco s priznanimi mednarodnimi gosti z naslovom Družbena odgovornost podjetij (DOP) v zelenem in digitalnem prehodu (pravna in trajnostna vprašanja).

»Konferenca bo razkrila pravne spodbude in ovire za uresničevanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji, v EU in v svetu. Slovenija si mora prizadevati za korak naprej na tem področju, za večje poenotenje v kontekstu prizadevanja za digitalizacijo in zeleni preboj.

Vabimo zlasti odgovorne osebe v podjetjih, da se konference udeležijo in prenesejo najnovejše evropske usmeritve in pravila v slovenski prostor.

Poudarek konference je namreč na odgovornosti direktorjev za udejanjanje strategije korporativne družbene odgovornosti in do deležnikov. Govora bo o prenosu evropskih direktiv v slovensko zakonodajo in prakso,« je o vsebini konference povedal prof. dr. Rado Bohinc, predstojnik Pravnega inštituta ZRS Koper in vodja programskega odbora konference.

Poleg teoretičnih virov, zakonodaje in sodne prakse bodo predstavljene predvsem pravne in strateške podlage o zavezah glede družbene odgovornosti v svetovnih pravno-političnih aktih in aktih Evropske unije ter Republike Slovenije. Spoznali bomo nefinančno poročanje in družbeno odgovornost podjetij po zakonodaji EU in po nacionalni zakonodaji, izkušnjah in teoriji ter predloge direktiv o dolžni skrbnosti glede trajnostnosti in človekovih pravic, o ravnanju direktorjev in o razkritjih v zvezi s trajnostjo ter o taksonomiji. Predstavljena bo tudi obveznost upoštevanja meril družbene odgovornosti (socialne, delovnopravne in okoljske) pri javnem naročanju in pri plačni politiki. Organizator konference je Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, soorganizatorji pa Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Varuh človekovih pravic Slovenije, Akademija za družbeno odgovornost in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku in je del raziskovalnega projekta z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, KOT ODGOVORNOST DIREKTORJEV (Evidenčna številka ARRS: J5-4582), nosilec projekta: ZRS Koper – Pravni inštitut. Več: https://www.zrs-kp.si/kategorija/projekti/

Več informacij in prijave na TEJ POVEZAVI.