Izhod iz enostavnega načina

X-BRAIN.net: Podpisan prvi projekt kapitalizacije


23. junija 2023 se je s podpisom pogodbe za projekt X-BRAIN.net začela nova faza programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. To je dejansko prvi od 25 kapitalizacijskih projektov, ki bodo v prihodnjih tednih začeli izvajati projektne dejavnosti.

Projekt X-BRAIN.net obravnava zdravstveni izziv, namenjen razvoju in izboljšanju raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvajanju novih tehnologij v bolnišnicah na programskem območju. Cilj je zagotoviti hitro in kakovostno oskrbo bolnikov, ki se rehabilitirajo po možganski kapi.

Vodilni partner je Dipartimento U.C. di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Università degli Studi di Trieste, ki bo sodeloval skupaj s tremi projektnimi partnerji, med njimi tudi Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Projekt se bo predvidoma začel izvajati 1. junija 2023.