Izhod iz enostavnega načina

Delavnica na temo krepitve domneve nedolžnosti pri uporabi elektronskih dokazov

V prostorih Evropske pravne fakultete Nove univerze v Ljubljani je bila 15. in 16. junija 2023 v okviru projekta Innocent, ki deluje v partnerstvu Pravnega inštituta ZRS Koper, organizirana dvodnevna delavnica na temo krepitve domneve nedolžnosti pri uporabi elektronskih dokazov.

Dogodka se je udeležilo več kot 30 udeležencev, mdr. sodniki, odvetniki, tožilci, sodni izvedenci in kriminalisti.

V zvezi s to vedno bolj perečo tematiko so v okviru delavnice potekala predavanja vodilnih strokovnjakov, ob koncu delavnice pa je bila posebna pozornost namenjena petim različnim modulom, kjer so udeleženci v okviru world café okroglih miz delili svoje poglede in izkušnje glede različnih problematik, ki se pojavljajo v zvezi z elektronskimi dokazi. 

V okviru projekta bo izdan priročnik (toolkit), ki bo v prvi vrsti namenjen sodnikom, odvetnikom in tožilcem v EU, ki se čedalje bolj pogosto srečujejo z dilemami povezanimi z elektronskimi dokazi.