Izhod iz enostavnega načina

Respiratorna filozofija: Poziv k spremembi paradigem našega mišljenja

V organizaciji Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper in Inštituta za atmosferske študije Kobe (KOIAS) je med 18. in 21. junijem v portoroškem Grand Hotelu Bernardin potekala velika mednarodna znanstvena konferenca »Respiratory Philosophy: A Paradigm Shift«.

Ugledni znanstveniki iz najprestižnejših svetovnih univerz in raziskovalnih centrov so izpostavili nekatere ključne filozofske in religijske pristope k vprašanju diha in dihanja, v ospredju je prevladoval medkulturni pristop k atmosferskim študijam, ki ga v največji meri goji japonski inštitut Koias, s katerim je ZRS Koper na otvoritvenem dogodku podpisal sporazum o prijateljstvu in sodelovanju. Temu slavnostnemu podpisu je prisostvovalo veliko uglednih gostov, med drugim japonski veleposlanik v RS Hiromichi Matsushima in pa Peter Volasko iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Konferenca je prinesla odlične razmisleke z različnih področij respiratorne filozofije, razglabljalo se je o dihu v zahodnih, indijskih in kitajskih tradicijah, pa o razmerju med dihom in vokalnostjo ter drugih umetniških izrazih diha, o tematiki onesnaženja zraka ter o političnih aspektih diha. Kot namiguje že naslov konference, so si zbrani raziskovalci enotni v presoji, da sodobni dominantni diskurzi nastopajo kot zanemarjenje diha, kar pa v našem svetu nosi zelo pereče posledice, ki segajo od skupnostnih okoljskih in političnih do posameznikovih psiholoških in zdravstvenih kriz.  Konferenca je tako enotno predstavila poziv k spremembi paradigem našega mišljenja, ki mora prepoznati neprecenljivost vsakega diha.

V tem kontekstu je svoje predavanje zasnoval tudi prvi »keynote« govorec, ugledni ameriški filozof in ekolog David Abram iz Univerze Harvard, ki je v doživetem slogu predstavil tezo o dihanju celotnega planeta kot našega skupnega veziva, ki nam omogoča pristno duhovno sobivanje na Zemlji. Tudi predavanje drugega »keynote« govorca Michaela Marderja, slavnega portugalskega filozofa iz baskovske univerze je poželo veliko zanimanja, v njem je predstavil svoj projekt »vegetalizacije zahodne filozofije«. Prof. Marder je namreč ključna figura za sodobne filozofske premisleke o rastlinskih bitjih, ki igrajo ključno vlogo v dihalnih procesih celotnega planeta.

Odmevna in odlično organizirana konferenca se je sklenila s sredinim večernim glasbenim nastopom Irene Z. Tomažin, ki je potekal v kontekstu svetovnega dneva glasbe, na njem pa je cenjena vokalna izvajalka goste konference navdušila s prikazom neverjetnega razpona vokalno-dihalnih zmožnosti.

Večina gostov konference je javno izrazila navdušenje nad celotnim dogodkom, kar brez dvoma pomeni, da bodo tako formalni kot tudi neformalni sporazumi in dogovori o skupnih ciljih in namenih, ki so bili sklenjeni v okviru tega dogodka, resnično zaživeli.