Izhod iz enostavnega načina

Uvodni sestanek projekta POSEIDONE

Uvodno srečanje strateškega projekta POSEIDONE, Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, je potekalo v Benetkah v ponedeljek, 12. junija 2023, ob 10.30 v Palači Dežele Veneto (Palazzo della Regione Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23), Benetke.

Namen strateškega projekta POSEIDONE je varstvo biotske raznovrstnosti, razvoj zelene in modre infrastrukture (na območjih Natura 2000 in v kmetijskem sektorju) ter zmanjševanje turističnega pritiska na zavarovanih območjih, kot so naravni parki.

Splošni cilj projekta je spodbujati trajnostni prostorski razvoj na čezmejni ravni v podporo naravnemu okolju, varstvu biotske raznovrstnosti, implementaciji zelene in modre infrastrukture. S ter pa posredno prispevati k razvoju počasnega in trajnostnega turizma, pri čemer se kapitalizirajo tudi rezultati prejšnjih projektov Interreg.

Vodilni partner projekta je VeGAL, Lokalna akcijska skupina Vzhodne Benetke. Projekt je sofinanciran s prispevki Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Izvajal se bo tri leta in njegova skupna ocenjena vrednost znaša 4.375.000,00 EUR. Projektno partnerstvo sestavljajo tudi: Dežela Veneto – Direktorat za turizem, Oddelek za regionalno strategijo za biotsko raznovrstnost in parke (Italija), Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta (CBVO, Italija), Konzorcij za koordinacijo raziskovalne dejavnosti v zvezi s sistemom Beneške lagune (CORILA, Italija), Občina Staranzano – Štarancan (Italija), Fundacija WWF Italija, Morsko zavarovano območje Miramare (Italija), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), Javni zavod Krajinski park Strunjan (Slovenija), DOPPS – Naravni rezervat Škocjanski zatok (Slovenija), Občina Ankaran – Krajinski park Debeli rtič (Slovenija), Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (Slovenija).

Po uvodnem sestanku je sledil sestanek upravnih odborov projekta, na katerem so bile predstavljene dejavnosti, ki se bodo izvajale. Dosežen je bil dogovor o delovnem načrtu projekta, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena dejavnostim in stroškom, predvidenim za prvo obdobje poročanja. Poleg tega sta bila ustanovljena usmerjevalna odbora s pristojnostmi odločanja in nadzora nad upravnimi in izvedbenimi dejavnostmi projekta ter tehnični upravni odbor za spremljanje tehničnih vidikov. Nazadnje so bile opisane komunikacijske dejavnosti.

V sklopu Znanstveno-raziskovalnega središča Koper sta v projekt vključena Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper in Inštitut za oljkarstvo (IZO) ZRS Koper. MIOS se bo vključil v dejavnosti projekta na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev obalnih območij Natura 2000. Še posebej bo deloval na območju Natura 2000 Rižana (Koda: SI3000060). IZO pa bo sodeloval pri dejavnostih povezanih z ohranjanjem agro-biodiverzitete, še posebej preko ureditve poskusnega nasada avtohtonih sort oljk. Ocenjena vrednost deleža projektnega proračuna, ki pripada ZRS Koper je 312.357,69 evrov.