Izhod iz enostavnega načina

Vlada RS sprejela Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti


Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri uredbi gre za uvajanje raziskovalnih politik Evropskega raziskovalnega prostora v slovenski raziskovalni prostor, kar je skladno z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.

Slovenija na področju odprte znanosti zaostaja, zato gre za zelo pomembno uskladitev, ki bo bistveno povečala našo mednarodno konkurenčnost na področju javno financirane znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Več informacij na spletni strani Slovenske skupnosti odprte znanosti