Izhod iz enostavnega načina

Nagrade in priznanja Glasnik znanosti ZRS Koper prvič podeljene v lastnih prostorih

Otvoritev novih prostorov, slavnostna podelitev nagrad in priznanj Glasnik znanosti, podpis pisma o nameri za ustanovitev Inštituta za vinarstvo in vinogradništvo ZRS Koper in premierna predstavitev dokumentarnega filma Tone Kralj in prostor meje, so zaokrožili včerajšnji dan, s katerim je Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper obeležilo pomembne mejnike za nadaljnji razvoj.

Obnova palače Tiepolo-Gravisi, ki je znana kot »borilnica« in sodi med obalne arhitekturne bisere, je bila vredna 2,3 milijona evrov. Kot je poudaril dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, prihaja v to znamenito stavbo iz 15. stoletja »novo življenje, ki ga vanjo prinaša znanost«. V sami zasnovi projekta je bila zamisel, da se na tem mestu razvija humanistični duh. »Že v začetku 18. stoletja je bila palača urejena kot srečevališče koprskih patricijev in intelektualcev, zato nam je toliko bolj v veselje, da so sedaj tam zaživeli naši humanistični inštituti,« je dodal dr. Pišot. Novi prostori so namenjeni Centru za beneško zgodovino in kulturno dediščino, v njih pa bodo del prostorske stiske reševali tudi drugi inštituti. Kot je še povedal dr. Pišot, je ZRS Koper edini javni raziskovalni zavod, ki domuje in deluje izven Ljubljane. Kmalu bo obsegal 10 inštitutovin skoraj 130 raziskovalcev, trenutno pa med številni nacionalnimi znanstveno raziskovalnimi programi in projekti izvajajo tudi 25 evropskih projektov.

Otvoritve se je poleg številnih gostov iz znanstvenoraziskovalne in gospodarske sfere, županov, podžupanov in poslancev, udeležil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, ki je ZRS Koper zaželel uspešno delovanje v novih prostorih ter poudaril, da so »dobri prostori, ki omogočajo učinkovito raziskovalno delo, predpogoj za vse«. Ob tem je minister dr. Papič zagotovil, da je ministrstvo pristopilo k pripravi celovite strategije investicij v novogradnje ter v obnovo obstoječih prostorov na področju znanosti in visokega šolstva kot tudi investicij v raziskovalno opremo. »Znanost je gibalo razvoja,« je dejal Papič in izrazil optimizem glede trendov javnega financiranja slovenske znanosti in raziskovalne infrastrukture v prihodnje.

Ob tej priložnosti so bile v novi palači podeljene tudi nagrade in priznanjaGlasnik znanosti. Najvišjo nagrado, nagrado za življenjsko delo znanstvenika je prejel dr. Boris Kryštufek. Nagrada za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev je šla v roke dr. Boštjanu Šimuniću. Častno plaketo za raziskovalne dosežke je prejel dr. Bojan Butinar, častno plaketo za prispevek k uspešnemu delovanju zavoda pa Marija Funčič. »ZRS Koper bo v kratkem, naslednje leto praznoval 30 let, več kot 20 let pa organizira dogodek Glasnik znanosti – poklon tistim, ki so s svojim delom izstopili iz povprečja in znanosti in družbi ponudili nekaj več. Tudi danes je to njihov in naš praznik. In danes, po dveh desetletjih ta praznik ZRS Koper končno lahko praznuje v svojih prostorih,« je sklenil dr. Pišot.

ZRS Koper, podjetje Vinakoper, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre ter občine Koper, Ankaran, Izola in Piran so ob zaključku prireditve podpisali pismo o nameri za ustanovitev Inštituta za vinarstvo in vinogradništvo ZRS Koper, ki bo začel delovati konec poletja. Ustanovitev inštituta podpirajo poleg raziskovalnih institucij tudi župani obalnih občin, pri njegovem ustanavljanju pa so sodelovali vinogradniki Slovenske Istre. Inštitucije, ki so izrazile pripravljenost sodelovanja so: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Udinah ter Inštitut za kmetijstvo in turizem iz Poreča. Deloval bo v novem raziskovalnem Centru mediteranskih kultur poleg Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper na Plavjah, za katerega je trenutno v postopku priprave gradbena dokumentacija. »Vsi pogoji so izpolnjeni, čaka nas glavni izziv, to je razvoj mladih kadrov ter pridobivanje projektov, ki bodo omogočili pridobivanje novih vedenj, da bodo ta končno našla pot do uporabnikov, ki so nas podprli,« je dejal ob tem dr. Pišot. Podpisa pisma o nameri se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darij Krajčič, ki je pospremil podpis pisma s spodbudnimi besedami in podprl potrebo o ustanovitvi inštituta ter izpostavil, da ima Slovenija oblikovan »sistem ciljnih raziskovalnih projektov, ki so aplikativno naravnani« in področju zagotavljajo širitev raziskovalnih potreb. »Kmetijstvo bo v prihodnosti temeljilo na inovacijah, zato so potrebne raziskave in raziskovalne institucije kot je ta, ki nastaja. Glede tega je ZRS Koper primer dobre prakse«, je še poudaril.

V organizaciji ZRS Koper je bila izvedena še premierna predstavitev dokumentarnega filma Tone Kralj in prostor meje.

Kot je povedal avtor filma dr. Egon Pelikan, predstojnik Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, film zaključuje prizadevanja po predstavitvi tega izjemnega slovenskega slikarja, ki je svoj odpor do fašizma spretno vpletal v motive svojih slik oziroma poslikav številnih cerkva. »Tone Kralj je fenomen v Evropi in svetu. Slikar je naslikal slovensko etnično mejo z motivi antifašizma, antinacizma, antitotalitarizma nasploh in ostal ves čas prikrit. Zdaj smo naš dolg do slikarja Toneta Kralja izpolnili,« je zaključil dr. Pelikan.