Izhod iz enostavnega načina

V Slovenski Istri bo zaživel Inštitut za vinarstvo in vinogradništvo

Z javno tribuno, ki je potekala minuli četrtek v prostorih Vinakoper, so na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper stopili še en korak dlje k ustanovitvi Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper, ki bo praviloma začel delovati jeseni. Podpis pisma o nameri med Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) Koper, Vinakoper, Društvom vinarjev Slovenske Istre, Mestno občino Koper, Občino Ankaran, Občino Izola in Občino Piran je predviden 25. maja 2023.

Podhranjenost znanstveno-raziskovalnega razvoja na območju vinorodne dežele Primorske, kljub številnim odličnim raziskovalnim ustanovam v Sloveniji, ki ga zaznavajo tako lokalne skupnosti kot vinogradniki in vinarji, uporabniki znanja, je bila ena od razlogov za oblikovanje delovne skupine, ki je preučila potrebe za ustanovitev Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo pod okriljem ZRS Koper.

Skoraj polovica slovenskih vinogradov leži na območju Primorske, zato so na ZRS Koper prepričani, da so potrebe na tem območju velike, podhranjenost pa da lahko rešijo le s skupnim prizadevanjem za razvoj znanja, mladih kadrov in ustrezne raziskovalne infrastrukture. Podlage za ustanovitev inštituta nastajajo s podporo vinogradnikov Slovenske Istre in obalnih občin ter na osnovi preučenega stanja in potreb s strani delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki Društva vinogradnikov Slovenske Istre, Vinakoper, ZRS Koper, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ekološko vinogradništvo Rodica Truške, Društvo VINOL – Društvo, vinogradnikov in pridelovalcev oljčnega olja, predstavniki občine Koper, lokalna skupnost in drugi strokovnjaki področja, pri svojem delu pa so konzultirali tudi predstavniki obstoječih raziskovalnih inštitucij (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Università degli Studi di Udine, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč…) ter njihovi raziskovalci.

V četrtek je v prostorih Vinakoper potekala javna tribuna, na kateri so razpravljali o sektorskih potrebah. Evidentirane potrebe za ustanovitev inštituta so med drugim prilagajanje na podnebne spremembe, zaščita starih sort, promocija rabe rdečih vin itd. Pridobljena nova znanja in evidentirane potrebe pa bodo temelj za osnovanje razvojne strategije vinogradništva in vinarstva na območju Slovenske Istre, katere glavni cilj je povečati prepoznavnost istrskih vin v svetu. V očeh vinogradnikov in vinarjev je vloga inštituta vidna tudi kot strokovna povezovalna inštitucija, ki bo navzven zastopala enotne strokovne interese vinogradnikov in vinarjev istrskega prostora.

Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo bo deloval v novem sodobnem raziskovalnem centru mediteranskih kultur ob Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper na Plavjah, za katerega trenutno zaključujejo pripravo vse potrebne gradbene dokumentacije.