Izhod iz enostavnega načina

Uspešen začetek projekta »Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih – KRPAN«

Evropska unija in države članice EU se vse bolj zavedajo pomena strokovne podpore raziskovalcem za uspešnost pri prijavljanju raziskovalnih projektov na centralizirane evropske razpise ter izvajanju in upravljanju evropskih raziskovalnih projektov.  

Projektni konzorcij »KRPAN« je začel z izvajanjem projekta »Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. Namen projekta je okrepiti raziskovalno podporo in povečati kadrovske kapacitete v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšati znanja in kompetence za pisanje prijav na kompetitivne razpise evropskih centraliziranih programov ter poiskati dodatne priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev na partnerskih organizacijah.

Partnerji projektnega konzorcija so:

  • Univerza v Ljubljani kot koordinatorka projekta,
  • Institut »Jožef Stefan«,
  • Univerza v Mariboru,
  • Univerza na Primorskem in
  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Za dosego ciljev bodo partnerji do zaključka projekta, 30. 6. 2026, zaposlili skupaj 6 oseb v projektnih pisarnah in organizirali skupno 40 dogodkov. Med drugim bodo organizirali 16 usposabljanj s področja izboljšanja kakovosti prijav evropskih projektov, izvedli 5 dogodkov za izmenjavo dobrih praks, 8 dogodkov za mreženje raziskovalcev z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji z namenom skupnih prijav na evropske raziskovalne razpise ter opravili 7 delovnih (študijskih) obiskov uspešnih raziskovalnih organizacij v Evropi. Strokovni delavci se bodo srečevali na 4 konzorcijskih srečanjih, od tega bosta dve srečanji organizirani z vsemi izbranimi konzorciji v okviru Javnega razpisa aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij. Hkrati bodo izvajali tudi druge svetovalne, informacijske in promocijske aktivnosti na področju evropskih projektov.