Izhod iz enostavnega načina

Poziv k oddaji predlogov in pobud za vzpostavitev Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper

Znanstveno-raziskovalni razvoj na območju vinorodne dežele Primorske je kljub številnim odličnim raziskovalnim inštitucijam v Sloveniji zelo podhranjen. Prav zato na pobudo vinogradnikov Slovenske Istre in ob podpori Mestne občine Koper, na Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper pripravljamo izhodišča in osnove za vzpostavitev Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper. 

Z zavedanjem, da sta dober zagon in delovanje inštituta močno odvisna od vpetosti v lokalno okolje, želimo na ZRS Koper evidentirati čim več izzivov in potreb vinogradniškega sektorja. Zato vljudno vabimo vse zainteresirane, da do 3. maja 2023 oddajo pisne predloge, pobude in stališča o ustanovitvi Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper.

Vse podane predloge bo mogoče tudi predstaviti na Javni razpravi o ustanovitvi Inštituta, ki bo potekala v začetku meseca maja.

Predloge in pobude zbiramo na elektronskem naslovu: