Izhod iz enostavnega načina

Dijaki gimnazije Piran sodelovali pri terenskem zbiranju podatkov za projekt SCORE

Raziskovalci Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper so v zadnjem času v okviru projekta SCORE (Smart control of the climate resilience in European coastal cities) večkrat sodelovali z gimnazijo Piran. Namen je bil ozavestiti učence o vprašanjih, povezanih s podnebnimi spremembami, in jih vključiti v pilotne dejavnosti občanske znanosti. 

Na vsakoletnem terenskem dnevu, ki poteka 1. februarja pod naslovom “Ali poznam kraj svojega šolanja?”, je dvanajst učencev pri kombiniranem pouku zgodovine (profesorica Sonja Bizjak) in geografije (profesorica Eva Slekovec) zbiralo podatke o možnih lokacijah za implementacijo sonaravnih rešitev v zgodovinskem mestnem jedru Pirana. 


Dijaki gimnazije Piran med predavanjem.

Raziskovalci SCORE ZRS (Erik Kralj, Peter Kumer in Cécil Meulenberg) so s pomočjo slovenske odprtokodne aplikacije za spletne ankete (1ka) izdelali vprašalnik za zbiranje podatkov na terenu. Med sprehodom po mestu so morali dijaki 3. letnika poiskati naslednje elemente: urbano zelenje, zgodovinske vodnjake in vodne zbiralnike ter primere (odsotnosti) vodoprepustnega tlaka. Fotografije, lokacijo in dodatne informacije o elementih so zbirali s pomočjo pametnih telefonov. 

20. marca 2023 sta Erik Kralj in Cécil Meulenberg predstavila rezultate te pilotne raziskave in ob tem izvedla predavanje o ciljih projekta SCORE, konceptih podnebnih sprememb in procesih prilagajanja mest. V razpravi, ki je sledila predstavitvi rezultatov in prikazu zbranih fotografij, je živahno sodelovalo približno 30 učencev. 


Rezultati terenskega kartiranja zelenih rastlinskih elementov, zgodovinskih vodnjakov in cistern in vodoprepustnih uličnih tlakov.

Ta aktivnost uporabe pametnih naprav za zaznavo elementov v prostoru z dijaki gimnazije Piran je bila pilotna dejavnost “občanske znanosti”, ki jo raziskovalci ZRS Koper v naslednjem obdobju nameravajo razširiti in ponoviti: odpreti za širšo lokalno skupnost ter pilotno raziskavo prenesti na platformo projekta SCORE, kjer bodo lahko sodelovali deležniki obalnega mestnega živega laboratorija Piran.