Izhod iz enostavnega načina

Odprte so prijave na poletno šolo »Ohranjanje oceanov za prihodnost, kot si jo želimo«

Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper v sodelovanju z MBeR – Integrated Marine Biosphere Research organizira poletno šolo z naslovom »Ohranjanje oceanov za prihodnost, kot si jo želimo« (IMBeR ClimEco8 Summer School – Sustaining the Ocean We Need for the Future We Want), ki bo potekala med 19. in 24. junijem v Kopru.

Poletna šola je namenjena 60-70 podiplomskim študentom in raziskovalcem na začetku kariere. Predavanja in delavnice bo vodila interdisciplinarna skupina izkušenih znanstvenikov, ki delujejo na področjih morske biologije, biogeokemijskih procesov v oceanih, vpliva podnebnih sprememb na morja in oceane, družbene ekologije in ekosistemskega modeliranja,  upravljanja morskih okolji, družbenega in ekonomskega obnašanja uporabnikov morskih virov, bioekonomije in trajnostnega izkoriščanja morskih virov.

Namen poletne šole je učinkovito prispevati k oblikovanju nove generacije raziskovalcev, ki se bodo spoprijemali z različnimi izzivi na področju varovanja in upravljanja morij in oceanov. Pod vodstvom vrhunskih mednarodno priznanih strokovnjakov iz naravoslovnih in družbenih ved, bodo udeleženci lahko razvili poglobljeno bazično in aplikativno znanje iz različnih disciplin. Znanje bodo sposobni uporabiti pri soustvarjanju rešitev, ki so bistvene za soočenje z izzivi morij in oceanov. Udeleženci bodo pridobivali tudi praktične veščine znanstvene komunikacije in učinkovitega povezovanja med znanostjo, politikami in družbo, da bodo lahko vplivali na procese odločanja v zvezi s svetovnimi oceani in na njihovo varovanje.

Program poletne šole bo vključeval naslednje sklope predavanj:

  • Podnebne spremembe in svetovni oceani
  • Upravljanje morskih virov
  • Modeliranje družbeno-ekoloških morskih sistemov
  • Družbeno-ekonomske raziskovalne metode
  • Pravična in enakopravna prihodnost oceanov

Predavanja bodo dopolnjevale praktične delavnice, na katerih bodo udeleženci pridobili znanje o pisanju raziskovalnih člankov in prijav, zagovorništvu in učinkoviti komunikaciji, interdisciplinarnem delu in oblikovanju uspešne raziskovalne kariere.

Vsa predavanja in delavnice se bodo izvajale v angleškem jeziku.

Poletna šola bo potekala med 19. in 24. junijem 2023 v Kopru.

Prijave so možne do 10. aprila 2023. Izbrani kandidati bodo preko šolnine (višina bo oznanjena kmalu) delno prispevali k stroškom izobraževanja. Stroški namestitve niso vključeni.

Informacije, podrobni opisi vsebine, seznam predavateljev in prijavni obrazec so dostopni na tej povezavi partnerske organizacije IMBeR – Integrated Marine Biosphere Research.

ZRS Koper lahko kot soorganizator poletne šole brezplačno podpre sodelovanje manjšega števila podoktorskih študentov in raziskovalcev na začetku karierne poti. Za več informacij pišite predstojnici Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper, dr. Jerneji Penca na naslov .