Izhod iz enostavnega načina

Dekle prepolovljeno z rapalsko mejo


V prispevku Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani lahko prisluhnete prof. dr. Egonu Pelikanu, predstojniku Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, kjer spregovori o Kraljevi sliki Rapallo, 1943.

Slikar Tone Kralj je upor proti fašizmu in nacizmu izrazil z izjemnimi poslikavami v slovenskih cerkvah. Poslikal jih je v času med svetovnima vojnama in celo med drugo svetovno vojno, ko so primorski Slovenci ječali pod fašizmom. Politične komentarje si je privoščil v svoji specifični likovni govorici, ne glede na nevarnost. Njegove poslikave se nahajajo tudi v cerkvi v Hrenovici pod Nanosom.

Prof. dr. Egon Pelikan pa je pred leti izdal knjigo Tone Kralj in prostor meje, kjer je Kraljevo delo celovito predstavljeno.

V 17-minutnem pogovoru prof. dr. Egon Pelikan predstavi tudi Kraljevo sliko Rapallo, 1943. Slika, polna simbolike, predstavlja, skozi upodobljeno dekle, slovenski etnični prostor preboden z ograjo (Rapalsko mejo), ki Primorsko ločuje od (narodovega) telesa. Izpostavljena je glodanju (raznarodovanju) ostudnih pritlikavih fašističnih stvorov.