Izhod iz enostavnega načina

Poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridelovalcem oljk in oljkarjem

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ugotavljajo, da veliko število pridelovalcev oljk – oljkarjev in nosilcev živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pakiranjem ali prodajo oljčnega olja, ni seznanjenih z obveznostmi prijav in sporočanja podatkov v registre, ki jih vodijo.

141. člen Zakona o kmetijstvu (ZKme) namreč zavezuje vse pridelovalce oljk – oljkarje, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha oljčnikov, da se vpišejo v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), 143. člen pa, da vsako leto v RKG vpišejo pridelek oljk, oljčnega olja in zalog ter namiznih oljk.
Trenutno je v RKG vpisanih le 62 % površin oljčnikov, podatke o pridelku oljk in oljčnemu olju ter namiznih oljkah pa poroča le 36 % oljkarjev, vpisanih v RKG.

Več o tem lahko prečitate v dopisu TUKAJ.