Izhod iz enostavnega načina

OPEN BORDERS

Open Borders Logo

Cold War Europe Beyond Borders. A Transnational History of Cross-Border Practices in the Alps-Adriatic area from World War II to the present

ERC Grant 101054963

Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2027

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Borut Klabjan

Vrednost projekta: 2.474.330,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za zgodovinske študije

Opis:

Namen projekta je s pomočjo preučevanja razvoja nadnacionalnega čezmejnega sodelovanja med “Vzhodom” in “Zahodom” od konca druge svetovne vojne do danes, ponovno razmisliti o zgodovini Evrope v času hladne vojne. Decentralizirana analiza novejše evropske zgodovine, ki bo presegla tradicionalno vizijo jasne evropske ločenosti, katere simbol je bil berlinski zid, nam bo pokazala, da je treba vprašanje razdeljene celine preoblikovati. V ta namen se bo projektna skupina osredotočila na regijo Alpe-Jadran, zgodovinsko območje, ki si ga danes delijo Avstrija, Italija, Slovenija in Hrvaška. V času hladne vojne je bilo razdeljeno med socialistično, a neuvrščeno Jugoslavijo, kapitalistično, a nevtralno Avstrijo ter članico Nata in EGS Italijo. Razvoj tega prostora od “južnega konca” železne zavese leta 1946 do “najbolj odprte meje” v hladni vojni in predhodnice današnje schengenske Evrope predstavlja paradigmatski primer za preučevanje alternativnega odnosa do meja, mej in razmejitev na splošno. Medtem ko so se tradicionalne zgodovinske raziskave pri pojasnjevanju delitev hladne vojne osredotočale na vlogo politike na visoki ravni in odnosov med državami, bo projekt Odprte meje s poudarkom na medsebojnem vplivu politike od zgoraj navzdol in pobud od spodaj navzgor, ponudil socialno zgodovino Evrope v času hladne vojne z vidika meja. Ponovno preučevanje evropske zgodovine s tega transnacionalnega zornega kota, tako z geografskega kot metodološkega vidika, nam bo omogočilo ponovno odkriti človeški obraz evropskega povezovanja in nam ponudilo novo platformo za sodobne globalne razprave o suverenosti, teritorialnosti in pripadnosti ter o prihodnji vlogi meja v Evropi in svetu.

Open Borders Logo