Izhod iz enostavnega načina

Mestna občina Koper ZRS Koper podelila stavbno pravico za center za oljkarstvo na Plavjah

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS) prof. dr. Rado Pišot sta v sredo,
21. 12. 2022 podpisala pogodbo, s katero je občina ZRS Koper podelila stavbno pravico za stavbo nekdanje karavle na Plavjah, kjer bo v prihodnjih letih nastal sodobni center za oljkarstvo.

Mestna občina Koper je lastnica dobrih 5.400 kvadratnih metrov velikega zemljišča s tremi stavbami na Plavjah. Gre za objekte nekdanje vojaške karavle, ki so bili zgrajeni v 50. letih prejšnjega stoletja in so dotrajani ter neustrezni za takojšnjo uporabo. V njih bo ZRS Koper uredil prostore za nemoteno delovanje Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, njegovega laboratorija in akreditirane dejavnosti ter ohranitev raziskovalne dejavnosti na področju dela laboratorija. V te prostore bo umeščeno tudi delovanje Centra mediteranskih kultur ZRS Koper.

S sklenjeno pogodbo je mestna občina namreč brezplačno stavbno pravico za obdobje 40 let za namen izgradnje, uporabe in vzdrževanja kompetenčnega centra za oljkarstvo in ostale mediteranske kulture podelila ZRS-ju Koper. Ta se je s podpisom pogodbe zavezal, da bo pristopil k aktivnostim, potrebnim za zagotovitev finančnih sredstev za ureditev kompetenčnega centra za oljkarstvo, ter v roku petih let zanj pridobil tudi gradbeno dovoljenje. Dogodka so se udeležili še vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave Mestne občine Koper Irena Kocjančič, namestnik direktorja ZRS Koper dr. Tilen Glavina, predstojnica Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper dr. Maja Podgornik ter vodja Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper dr. Milena Bučar Miklavčič. Prisotni so se razveselili podpisa pogodbe in se ob tem nadejali nadaljnjega tvornega sodelovanja med občino in javnim raziskovalnim zavodom.