Izhod iz enostavnega načina

Koprska agora: Razvijamo kulturni dialog

Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper, Slavistično društvo Koper, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Kulturno in športno društvo Skupnost Italijanov Santorio Santorio Koper in Društvo mladih Italijanske narodne skupnosti organizirajo pogovorne večere.

Prvi pogovorni večer Koprske agore pod naslovom Povezovanje mesta in podeželja danes in v prihodnje bo v ponedeljek, 12. 12., ob 19h v kavarni Loggia v Kopru. Izhodišča za razpravo bosta podala Mateja Hrvatin Kozlovič in David Tomovski, razpravo bo moderirala dr. Vesna Mikolič.

Koprska Loggia je v preteklosti predstavljala mestno agoro, kraj soočanja različnih mnenj in iskanja družbenega konsenza. Na pogovornih večerih v sproščenem, kavarniškem vzdušju pred kratkim obnovljene mestne kavarne organizatorji želijo obuditi ta običaj tradicionalnega zbiranja. Z razpravljanjem na aktualne in pomembne teme bodo gradili občutek za skupnost in hkrati uveljavljali kulturo dialoga, ki včasih tako zelo umanjka.

Teme se bodo oblikovale sproti glede na njihovo aktualnost in na predlog občanov in občank, ustanov in organizacij … Na pogovornih večerih bodo spodbujali aktivno rabo slovenščine in italijanščine kot uradnih jezikov našega okolja. Ob tem bodo članice in člani Slavističnega društva Koper in Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper svetovali, s katerimi jezikovnimi sredstvi lahko dosežemo učinkovito in nenasilno komunikacijo.