Izhod iz enostavnega načina

Raziskovalni dosežki ZRS Koper med najboljšimi v Sloveniji

Med največjimi dosežki slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v okviru izbora Odlični v znanosti sta kar dva iz vrst raziskovalk in raziskovalcev Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

Letos je bilo v izbor dosežkov Odlični v znanosti 2022, ki so bili predstavljeni v okviru dogodka Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost, uvrščenih 21 dosežkov različnih avtorjev s področij naravoslovja in tehnike, družboslovja in humanistike, medicine in biotehnike ter interdisciplinarnih raziskav.

Ravno na rojstni dan ZRS Koper, 1. decembra 2022, sta bila na Dnevu ARRS v okviru izbora Odlični v znanosti 2022 med sedmimi znanstvenimi dosežki na področju družboslovja in humanistike v Grand hotelu Union v Ljubljani predstavljena dva dosežka raziskovalcev ZRS Koper: dr. Borut Klabjan in dr. Gorazd Bajc sta predstavila “Ogenj, ki je zajel Evropo. Narodni dom v Trstu 1920-2020”, dr. Vesna Mikolič pa dosežek “Cankar v petih korakih”. Slavnostne prireditve se je udeležil tudi namestnik direktorja ZRS Koper dr. Tilen Glavina.

Odlični v znanosti je projekt, ki ga ARRS izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga v potrditev Znanstvenemu svetu ARRS predlagajo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Gre za projekt v okviru aktivnosti promocije znanosti, ki ga ARRS izvaja že enajsto leto zapored in je namenjen izboljšanju prepoznavnosti znanosti.

Vodje raziskovalnih programov in projektov tako predlagajo izjemne dosežke, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije.

“Izredno počaščen in hvaležen sem za priznanje s strani ARRS. S knjigo Ogenj, ki je zajel Evropo: Narodni dom v Trstu 1920–2020, sva s kolegom dr. Gorazdom Bajcem kot prva predstavila poglobljeno in natančno študijo o požigu tržaškega Narodnega doma, hkrati pa tudi njegovo sociološko in kulturološko zgodovino, ki teče vse do danes, ko je Narodni dom znova last slovenske skupnosti v Italiji. Dosežek v okviru izbora Odlični v znanosti predstavlja spodbudo za nadaljnjo raziskovalno dejavnost in je še en dokaz znanstvene odličnosti, ki jo skozi prizmo delovanja na znanstvenem področju vseskozi zasledujeva,” je ob tem povedal dr. Borut Klabjan, ki deluje na Inštitutu za zgodovinske študije ZRS Koper.

“Zdi se mi zelo dragoceno, da nacionalna agencija ARRS spodbuja promocijo odličnih znanstvenih dosežkov. Zahvaljujem se njenima znanstvenoraziskovalnima svetoma za humanistiko in družboslovje, da sta prepoznala vrednost mojega dela o drugačnem branju Cankarja, v katerem so nova spoznanja plod meddisciplinarne povezanosti jezikoslovnih in literarnih ved ter digitalnih pristopov. Ponosna sem, da sta bila kar dva humanistično-družboslovna dosežka z ZRS Koper, saj to kaže, da se na našem inštitutu temeljito in zagnano lotevamo zanimivih raziskovalnih vprašanj. Tako sem hvaležna za podporo vsem sodelavcem ZRS Koper, še posebej seveda kolegicam in kolegu Inštituta za jezikoslovne študije, s katerimi skupaj širimo raziskovalne poti na področju jezikov in kultur in smo si stalni vir spodbude in motivacije,” je sklenila dr. Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper.