Izhod iz enostavnega načina

Upad živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti: primerjava mlajših in starejših odraslih

Evidenčna številka ARIS: J5-4593

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2025

Vodja projektadr. Boštjan Šimunić

Nosilec projektaInštitut za kineziološke raziskave

    Gibalna neaktivnost (GN) je neodvisen in danes že 2. dejavnik tveganja umrljivosti, saj povzroča > 5 milijonov smrti na leto. Lahko se šteje za pandemijo, ker zmanjša toleranco za vadbo in dramatično poveča tveganje za bolezni. Glavne spremembe so na ravni mišic (izguba mase in moči), živčnega sistema (motnje centralne in periferne motorične kontrole) in presnove (motnje oksidativnega metabolizma in inzulinske rezistence). Večina študij se je osredotočala samo na mišice, na mlade preiskovance in nekaj študij tudi na starostnike. Nekaj študij je obravnavalo interakcije med mišicami in živčno kontrolo prek senzomotoričnih zank in živčno-mišičnih stičišč (ŽMS), ki vodijo do intolerance do vadbe in presnovnih motenj. GN prizadene vse starostne skupine in malo je znanega o učinkih GN na funkcijo odraslih srednjih let (55-65). Poleg tega je nedavni izbruh COVID-19 sprožil GN pri milijonih ljudi, vseh starosti, po vsem svetu, in poudaril njegove škodljive posledice.

    Projektne dejavnosti se bodo osredotočile na živčno mišično in presnovno poslabšanje med GN in okrevanjem po tem. Učinke GN bomo preučevali z uporabo visoko nadzorovanega ležanja v postelji (BR), ki velja za zlati standard za preučevanje učinkov GN, pri 10 mlajših (18-30 let) in 10 starejših (55-65 let) odraslih moških po 21 in 10 dnevih ležanja, v tem vrstnem redu. Po ležanju bodo preiskovanci opravili 21-dnevno rehabilitacijo. Ker je kratkotrajna (7-15 dni) GN pogosta, pri ležečih bolnikih po poškodbi ali operaciji in pri kritično bolnih bolnikih, je raziskovanje možnih determinant nesorazmernega zmanjšanja mišične funkcije v primerjavi z zmanjšanjem velikosti mišic in strukture zelo pomembna.

    Čeprav je GN glavni namen projekta, bomo enako pomembno preučevali tudi rehabilitacijo. Obravnavali bomo 3 cilje z 10 medsebojno povezanih nalog pri odraslih mladih in srednjih let med in po modelih GN in ležanja v postelji (BR).

    Spletna stran projekta