Izhod iz enostavnega načina

Družbena odgovornost podjetij, kot odgovornost direktorjev

Evidenčna številka ARIS: J5-4582

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2025

Vodja projektadr. Rado Bohinc

Nosilec projektaPravni inštitut

    Obstaja veliko opredelitev družbene odgovornosti podjetij (kr. »DOP«).  Prekriva se s koncepti, kot so državljanstvo podjetja, poslovna etika, deležniško upravljanje in trajnostni razvoj, družbena uspešnost podjetja, ravnotežje in odgovornost. Široka opredelitev pojma vključuje izpolnjevanje gospodarskih, pravnih, etičnih in filantropskih odgovornosti podjetij, ki s svojo strategijo in operativno prakso vplivajo na vpletene deležnike in naravno okolje.

    S tem projektom bomo prispevali k razvoju pravne znanosti in utemeljitev novih smeri razvoja korporacijskega prava tudi na področjih, ki izhajajo iz zahtev trajnostnega razvoja, ki poleg okolijskih obsega tudi socialne vidike; to vključuje DOP, kot enega od pravnih vzvodov premagovanja naraščajoče dohodkovne neenakosti v svetu. Prispevek k  razvoju pravne znanosti bo metodološko konsistentna primerjalna evalvacija pravnih ureditev DOP ter (pre)oblikovanje korporacijsko pravnih institutov DOP.

    Spletna stran projekta