Izhod iz enostavnega načina

“Znanje za zdravje”: Letos o celostni skrbi za zdravje

Spregovoriti o posledicah neustreznega življenjskega sloga in kako celostno poskrbeti za svoje zdravje na način, ki je dostopen najširši javnosti, je bilo in ostaja glavno vodilo pobudnikov dogodka »Znanje za zdravje«, ki že enajsto leto zapored poteka v sodelovanju Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper in Splošne bolnišnice (SB) Izola. V tem času so izvedli številna srečanja in pogovore, več tisoč meritev telesne in funkcionalne pripravljenosti ter dejavnikov tveganja. Organizirali so številna javna predavanja z vrhunskimi strokovnjaki, ki so vedno znova ponudili nova znanja za zdravje.

Letošnji dogodek bo potekal 1. oktobra, ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila zaradi pogosto spregledane vloge in položaja, ki ga ima ta skupina prebivalstva v družbi. Prav zato bodo strokovnjaki različnih področji poskušali osvetliti problem celostnega zdravja v preseku med mišičnim, kognitivnim in srčno-žilnim zdravjem.

V koprski Taverni bodo v dopoldanskem času med 10.00 in 13.00 potekale meritve telesnih značilnosti, funkcionalnih sposobnosti in dejavnikov tveganja za zdravje. Udeleženci bodo imeli možnost na osnovi enostavnih, pa vendar relevantnih meritev preveriti svoje srčno-žilno, mišično in kognitivno zdravje. Z meritvijo si bo vsak udeleženec tudi pridobil vstopnico za popoldanski dogodek v Gledališču Koper. Ob 17.00 bodo namreč v Gledališču Koper strokovnjaki spregovorili o pomenu in vlogi spremljanih značilnosti za zdravje. Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., bo spregovoril o srčno-žilnem zdravju, doc. dr. Bojan Rojc o nevromišičnem zdravju, izr. prof. dr. Uroš Marušič pa o kognitivnem zdravju. Prevečkrat si namreč želimo »izmeriti zdravje«, se primerjati z veljavnimi normami, ne da bi hkrati o merjenih parametrih in kazalcih (ne)zdravja vedeli kaj več. Eminentni predavatelji, vrhunski strokovnjaki, bodo pomagali poiskati odgovore na vprašanja kaj celostno zdravje sploh je in kako mišično, kognitivno in srčno-žilno zdravje tvorijo celoto.

Pogovor bosta povezovala idejna očeta srečanja prof. dr. Rado Pišot in doc. dr. Mladen Gasparini. Dogodek bo ponovno združil Gledališče Koper, ZRS Koper in SB Izola v želji prispevanja h kakovosti zdravja in življenja naših občanov, zato ga je tudi tokrat podprla Mestna občina Koper.

Naprošamo vas, da nam svojo prisotnost sporočite na .