Izhod iz enostavnega načina

MerlinCV v smeri trajnostnega tematskega turizma: Od kolesarskih poti, mobilnih iger do 3D predstavitev gradov

V sredo, 17. avgusta, je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekala predstavitev čezmejnega strateškega projekta MerlinCV. Projekt na izzive okolja ponuja evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma.

Glavni cilj projekta MerlinCV: Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu, sofinanciranega iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je bil povečanje turistične atraktivnosti in prepoznavnosti čezmejne regije prek integriranih trajnostnih modelov, ki spodbujajo kreacijo inovativnih in trajnostnih turističnih produktov na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Ovrednotenje kulturne dediščine kot so gradovi, dvorci in vile ter izjemnih ekotipov načrtno urejene krajine je tako potekalo trajnostno z namenom uporabnikom na prijazen način zagotoviti kakovostne in raznovrstne informacije.

Projektne rezultate je predstavilo vseh 8 partnerjev projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, ki je vodil projektni konzorcij, Univerza Ca’ Foscari, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Konzorcij Comunità Collinare del Friuli, ARIES, Občina Pivka, Občina Tolmin ter Občina Salzano.

Na tiskovni konferenci sta prisotne pozdravila dr. Tilen Glavina, pomočnik direktorja Znanstveno-raziskovalnega središča Koper kot vodilnega projektnega partnerja in vodja projekta dr. Dragica Čeč, čemur je sledila predstavitev aktivnosti in rezultatov.

Dr. Čeč je izpostavila tri ključne doprinose ZRS Koper: pomen primerne valorizacije kulturne dediščine dvorcev in vil se je realiziral prek t. i. uličnega muzeja s številnimi točkami v Kopru, kjer so bile postavljene nove informativne table, ki nas popeljejo v koprsko preteklost preko (ne)vidnih ostalin kulturne dediščine. Kolesarski vodniki so zasnovali tri tematske kolesarske poti po Vipavski dolini in okolici Kopra, ki povezujejo bogato kulturno in naravno dediščino dvorcev in vil in so namenjene zlasti družinam z otroki. Med skupnimi rezultati je bila izpostavljena zlasti spletna platforma, ki omogoča uporabnikom kreiranje lastnih izletov na čezmejnem prostoru ter niza zanimive etape iz zgodovine izbranih lokacij. V platformi so na voljo tudi podatki o kolesarskih poteh, ki so bile razvite v okviru projekta s strani projektnih partnerjev. Točke so podkrepljene z vizualnim gradivom, multimedijske vsebine pa zagotavljajo večplastno doživljanje kulturne in naravne dediščine, ki je posebej blizu mlajšim generacijam.

Ana Čič iz Občine Pivka je med rezultati projekta izpostavila tematsko kolesarsko pot »Pot gradov«, ki je tudi dostopna na platformi, dokumentarni film in 3D rekonstrukcijo gradu Šilentabor. Atraktivna mobilna igra Vitezov izziv po Parku vojaške zgodovine, ki so jo razvili kot pilotni projekt, združuje elemente sobe pobega, lova za zakladom in pripovedovanja zgodbe in je zelo dobro sprejeta med obiskovalci. Občina Pivka je opozorila še na zbornik in razstavo o dvorcu Ravne ter elaborat o možnostih za prenovo tega dvorca, prazni dvorec pa je tudi na inovativen način zavarovala pred propadanjem.

Emiliano Mian, direktor Konzorcija Comunità Collinare del Friuli, je izpostavil 15 tematskih kolesarskih poti z informacijskimi tablami, ki so jih zasnovali po furlanskem gričevju, priročnik modela CLO (»comunità locale d’offerta«), tj.  inovativnega omrežja lokalnih operaterjev, dobaviteljev, distributerjev in lokalnih deležnikov, ki predstavlja inovativen način za povezovanje ponudnikov na področju turizma, ter »potopno sobo« – multimedijsko sobo na gradu Colloredo di Monte Albano. Otvoritev te sobe bo s spremljevalnimi dogodki 20. avgusta v Colloredo di Monte Albano.

Matej Kavčič iz Občine Tolmin je predstavil aktivnosti za revitalizacijo gradu Kozlov rob: od arheoloških raziskav, ki so med drugim prinesle izjemno odkritje ostalin srednjeveškega dvorca Dor v Tolminu, idejne zasnove za revitalizacijo gradu, nove učne poti po naravni dediščini Kozlovega roba, nove rekreacijske poti do gradu, ki je v zaključni fazi izdelave, do 3D rekonstrukcije Kozlovega roba, ki je na ogled prek mobilnih telefonov in prek QR kod tudi na gradu Kozlov rob. V Tolminskem muzeju pa bo v kratkem na voljo 3D doživetje grajskega okolja Kozlovega roba skozi VR očala.

Dr. Luciano Pezzolo iz Univerze Ca’ Foscari v Benetkah je izpostavil pomen vključevanja najmaljših generacij pri predstavitvah kulturne in naravne dediščine z vidika trajnosti: kot medija za to so pri projektnem partnerju izbrali strip in računalniški igrici. Osrednji lik v obeh je škrat Tin, ki vodi deklico in dečka skozi skrivnosti beneške vile in utrdbe na kraškem robu. Tudi te vsebine bodo na voljo prek platforme MerlinCV.

Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, je poudaril vrednost čezmejnega mreženja za razvoj turističnih produktov in dodatne turistične ponudbe destinacij in čezmejne regije, ki bo vsekakor v pomoč tudi turističnim ponudnikom, ne samo individualnim gostom. Predstavil je promocijsko gradivo, ki so ga pripravili: od brošur, zgibank do vlogov.

Michele Crosatto iz ARIES-a je izpostavil organizacije dogodkov v naravi – dogodka »Walk and Play« na območju od Križa do Miramara kot kombinaciji edutainmenta in izkustvenega turizma – ki predstavljaljo inovativne oblike prenosa znanja; prav tako pa se je izvedlo več kot 10 delavnic.

Med projektnimi rezultati Občine Salzano izstopata prenova prvega nadstropja glavne stavbe nekdanje predilnice Romanin-Jacur, imenovanem tudi »dvorana vreten« (»salone della trattura«), kjer se je z vgradnjo dvigala omogočilo dostop do prostora gibalno omejenim. Prostor bo namenjen predvsem za kulturne dogodke; obiskovalci pa lahko zgodovino in pomen predilnice – glavnega simbola mesta Salzano – doživijo tudi v multimedijski »potopni sobi«.

Ob robu tiskovne konference je na gradu Kromberk potekalo še usposabljanje za deležnike v turizmu na temo trajnostnega poslovanja v turističnih obratih in drugih organizacijah, ki ga je izvedla Astrid Prašnikar iz Inštituta ROS. TURIST. Med drugim so bili predstavljeni trajnostni znaki (green key, green&safe in drugi), kriteriji za njihovo pridobitev in prednosti, ki jih ponujajo, trajnostno naravnano poslovanje, zelena shema slovenskega turizma ter primeri dobre prakse. Dogodek se je sklenil z vodenim ogledom po stalni zbirki, ki jo na Gradu Kromberk upravlja Goriški muzej.