Izhod iz enostavnega načina

Obisk predstavnikov ARRS na ZRS Koper

Minuli torek sta ZRS Koper obiskala predstavnika Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer direktor, prof. dr. Mitja Lainščak in predsednik Upravnega odbora ARRS, akad. prof. dr. Igor Emri.

Srečala sta se z direktorjem ZRS Koper, prof. dr. Radom Pišotom, predsednikom Upravnega odbora, g. Tomažem Možetom, predsednikom Znanstvenega sveta, prof. dr. Egonom Pelikanom, vodjo uprave go. Matejo Krmelj ter še nekaterimi sodelavkami in sodelavci ZRS Koper.

Direktor ZRS Koper je predstavil znanstveno-raziskovalno dejavnost in dosežke preteklih let ter cilje, vizijo in usmeritve za prihodnost ZRS Koper. Izpostavil je tako strateški kot tudi vsebinski pomen ZRS Koper kot enega izmed 16 javnih raziskovalnih zavodov v Sloveniji in hkrati edinega izven prestolnice.

Skupaj s predstavniki ARRS-ja so si izmenjali primere dobrih praks na znanstveno-raziskovalnem področju ter skupne poglede za nadaljnji razvoj. Kot eden najbolj perečih problemov je bila izpostavljena potreba po ustrezni raziskovalni infrastrukturi s poudarkom na prepotrebnih prostorih za laboratorije. Sicer izredno uspešno delo ZRS Koper v zadnjih letih namreč še vedno poteka v pretežno najetih prostorih. Tema pogovora sta bila tudi promocija znanosti in prenos znanja.