Izhod iz enostavnega načina

Zaključna mednarodna konferenca projekta MiCREATE

V prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani bo med 2. in 3. junijem potekala mednarodna znanstvena konferenca projekta MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi).

­Na konferenci z naslovom Child Migration and Integration: Trends and Challenges (Migracije in integracija otrok: trendi in izzivi) bo sodelovalo več kot 70 raziskovalcev iz različnih evropskih držav, svoje ugotovitve in vtise pa bodo predstavili v 10 tematskih sekcijah.

Plenarna govorca bosta prof. dr. Claudio Baraldi iz Univerze v Modeni in dr. Aleksandra Grzymała-Kazłowska iz Univerze v Birminghamu.

Z mednarodno znanstveno konferenco se bo tudi uradno zaključil triletni raziskovalni projekt MiCREATE, ki si je na osnovi otrokosrediščnega pristopa prizadeval za vključevanje različnih skupin priseljenih otrok na področju izobraževanja in politik. Projekt ima posebno mesto v slovenskem prostoru, saj gre za prvi raziskovalni projekt iz sheme Obzorja 2020, ki ga vodi slovenska družboslovna institucija, v tem primeru Inštitut za družboslovne študije, ki deluje na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper.

Program najdete TUKAJ.

Tako v četrtek kot v petek bo program razdeljen na pet ločenih predavalnih sklopov, kjer bodo udeleženci predstavili svoje rezultate glede migracij otrok in mladostnikov, prihajajoče trende ter obstoječe izzive, povezane z migracijskimi procesi. Sklopi predavanj bodo razdeljeni na štiri glavne kategorije: otroci brez spremstva, priseljeni otroci v tranzitu, metodologije in pristopi ter izobraževalne ustanove.

Omenjeni projekt sodi v shemo Horizont 2020, Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper pa pri njem sodeluje kot vodilni partner.